Jens Hammerstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Hammerstrøm

Jens Hammerstrøm, Anja Løkken Røym, Frode Width Gran
14.08.2008
Ved feber hos pasienter med alvorlig granulocytopeni etter cytostatikabehandling er det i Norge vanlig å starte empirisk antibiotikabehandling med penicillin og aminoglykosid før resultatet av...
Fredrik Hellem Schjesvold, Malvin Sjo, Jon-Magnus Tangen, Jens Hammerstrøm, Lorentz Brinch
12.06.2008
AL-amyloidose (lettkjedeamyloidose) er den vanligste formen for systemisk amyloidose i vestlige land, med en insidens på ca. 1/100 000 ( 1 ). Det er de ti siste år kun publisert én artikkel på norsk...
Jens Hammerstrøm
16.11.2006
Jernmangel som årsak til anemi avsløres nesten alltid av lave MCV- og ferritinverdier. Et vanlig klinisk problem er jernmangelpasienten som ikke får hemoglobinstigning til tross for ordinert...
Jens Hammerstrøm
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3177 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2003, side 3177, referanse 2, skal stå: Lange M, Granås AG.
Jens Hammerstrøm, Irene Line Aasland, Ragnar Telhaug, Torolf Moen, Bottolf Lødemel, Yngve Sørum, Robert Brudevold, Oluf Herlofsen, Jon Hjalmar Sørbø, Turid Almvik, Jon Lamvik
07.10.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ble utviklet som behandlingstilbud på 1980-tallet, og vurdert innført i Norge som rutinebehandling på begynnelsen av 1990-tallet. Det var den gang...
Jens Hammerstrøm
02.12.2004
Finn Wisløff har, som vanlig, rett. I små norske pasientmaterialer vil usikkerheten av statistiske grunner ofte bli så stor at tallene ikke kan brukes som pålitelig underlag for kvalitetsvurderinger...
Finn Wisløff, Lorentz Brinch, Jens Hammerstrøm
23.01.2003
Artikkelen er en forkortet versjon av handlingsprogrammet for kronisk myelogen leukemi utarbeidet av Norsk selskap for hematologi ( 1 ) Det diagnostiseres omtrent 50 nye tilfeller av kronisk myelogen...
Jens Hammerstrøm
20.11.2003
Privatisering av legemiddeldistribusjonen fører til at viktige medisiner blir utilgjengelige Legemiddelmarkedet og apotekvesenet har gjennomgått store endringer de senere år. Tidligere var det slik...
Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Blyforgiftning forekommer sjelden, og symptomer og funn kan variere og være uspesifikke. Leger i og utenfor sykehus bør være oppmerksomme på tilstanden. Basert på innhentet litteratur – i det...
Harald Holte, Sigbjørn Smeland, Anne Kirsti Blystad, Stein Kvaløy, Jens Hammerstrøm, Geir E. Tjønnfjord
10.02.2002
Det mest betydelige fremskritt i lymfombehandling de siste årene er oppnådd ved å behandle Burkitts lymfom og akutt lymfatisk B-celleleukemi (B-ALL eller L3 etter FAB-klassifikasjonen) med blokker på...
Ingrid Alm Andersen, Jens Hammerstrøm
20.04.2002
Venøs tromboembolisme er en vanlig sykdom, med en insidens på ca. én per 1 000 personår (1, 2). Til tross for ny kunnskap om risikofaktorer og patogenese i de senere år (1, 2) har...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Figur  1 Mikroskopifoto av a) perifert blodutstryk og b) beinmargsutstryk som viser erytrocytter med basofil punktering (piler) og erytroblast med avvikende kjerneform (May-Grünwald-Gimsa-farging)...
Karin Hedwig Moser, Erik Rødevand, Jens Hammerstrøm, Harald Otto Steinum, Raisa Hannula
28.08.2008
Feber av ukjent årsak hos voksne er en klassisk problemstilling i den kliniske hverdagen. Aktuelle differensialdiagnoser er blant annet infeksjoner, malign sykdom og revmatologiske sykdommer. Vi...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Anne Kirsti Blystad, Unn Merete Fagerli, Øystein Fluge, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Arne Kolstad, Jon Håvard Loge, Martin Maisenhølder, Bjørn Østenstad, Stein Kvaløy, Harald Holte
03.09.2013
High-dose therapy with autologous stem cell support (HDT) is a very intensive, highly specialised and resource-intensive therapy. It has been a treatment option for lymphomas for 25 years. Based on...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Vidar Jetne, Arne Kolstad, Gunnar Kvalheim, Jon Håvard Loge, Turid Løkeland, Jon Magnus Tangen, Harald Holte, Stein Kvaløy
03.09.2013
High-dose therapy with autologous stem cell support (HDT) for lymphomas has been given in Norway since 1987. The therapy consists of intensive chemotherapy and/or total body irradiation in such high...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Vidar Jetne, Arne Kolstad, Gunnar Kvalheim, Jon Håvard Loge, Turid Løkeland, Jon Magnus Tangen, Harald Holte, Stein Kvaløy
03.09.2013
I Norge har det siden 1987 vært gitt høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ved lymfomer. Behandlingen består av intensiv kjemoterapi og/eller helkroppsbestr...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Anne Kirsti Blystad, Unn Merete Fagerli, Øystein Fluge, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Arne Kolstad, Jon Håvard Loge, Martin Maisenhølder, Bjørn Østenstad, Stein Kvaløy, Harald Holte
03.09.2013
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) er en svært intensiv, høyspesialisert og ressurskrevende terapi. Dette har vært en behandlingsmulighet ved...