Jens Hammerstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jens Hammerstrøm (f. 1947) er professor dr.med. og overlege. Han er fagansvarlig for HMAS-behandlingen ved St. Olavs hospital og tidligere styremedlem i Norsk Lymfomgruppe.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

Avdeling for blodsykdommer

Artikler av Jens Hammerstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media