Jens Hammerstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jens Hammerstrøm (f. 1947) er professor dr.med. og overlege. Han er fagansvarlig for HMAS-behandlingen ved St. Olavs hospital og tidligere styremedlem i Norsk Lymfomgruppe. Forfatteren har bidratt med utarbeiding og/eller kritisk revisjon av selve manuskriptet og har godkjent endelig versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for blodsykdommer

St. Olavs hospital

Artikler av Jens Hammerstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media