Jenny Foss Abrahamsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jenny Foss Abrahamsen

Jenny Foss Abrahamsen
21.09.2006
Etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon er sjansen for å få barn betydelig redusert, men risiko for abort eller dødfødsel er neppe større. Stamcelletransplantasjon blir brukt for å kurere...
Knut Liseth, Jenny Foss Abrahamsen, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Malvin Steinar Sjo
20.05.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte tilbys et fåtall pasienter med malign sykdom ved regionsykehusene i Norge. Pasientene må ha sykdom som er følsom for kjemoterapi ( 1 ). For tidligere...
Jenny Foss Abrahamsen, Einar K. Kristoffersen, Tor Hervig, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Elling Ulvestad
20.05.2000
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte er en ressurskrevende terapi som i Norge tilbys et fåtall kreftpasienter innenfor spesielle diagnosegrupper. Disse pasientene skal ha en...