Nedsatt fertilitet etter stamcelletransplantasjon

Jenny Foss Abrahamsen Om forfatteren
Artikkel

Etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon er sjansen for å få barn betydelig redusert, men risiko for abort eller dødfødsel er neppe større.

Stamcelletransplantasjon blir brukt for å kurere leukemi og som ledd i annen kreftbehandling. Behandlingsformen innebærer omfattende cellegiftbehandling og ev. helkroppsbestråling før pasientene får infundert stamceller. Mange av pasientene er unge voksne.

I en retrospektiv studie hadde 619 pasienter i alderen 21 – 45 år gjennomgått stamcelletransplantasjon (1). Median tid fra transplantasjon var 7,7 år. Bare 34 pasienter (5,5 %) rapporterte at de eller samlivspartner var blitt gravid. Dette utgjorde 8 % av mannlige og 3 % av kvinnelige pasienter, mens 70 % av 301 søsken var blitt gravide. Faktorer som var assosiert med infertilitet, var alder over 30 år, hunkjønn og gjennomgått helkroppsbestråling. Hvis pasienten eller partner ble gravid, var det imidlertid ingen økt forekomst av spontan eller medisinsk utført abort eller dødfødsel.

– Etter gjennomgått transplantasjon med hematopoetiske stamceller må man regne med å være infertil. Når det gjelder svangerskap og svangerskapsutfall, er antallet i behandlingsgruppen så lavt sammenholdt med antallet svangerskap i kontrollgruppen, 54 versus 539, at resultatene må tolkes med forsiktighet, sier overlege Tobias Gedde-Dahl d.y. ved Hematologisk seksjon, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Nedfrysing av sæd praktiseres hos alle som ønsker det og som har tid og anledning til å gjennomføre dette før behandling må gis. Helkroppsbestråling er blitt brukt relativt lite i Norge de siste ti årene, sier Gedde-Dahl d.y.

Anbefalte artikler