Jarle Norstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle Norstein

Jarle Norstein
03.01.2008
Et av norsk sykehusvesens store mysterier er den vedvarende forekomsten av korridorpasienter. Dette beskrives som et særnorsk fenomen, ukjent i andre land vi normalt sammenlikner oss med ( 1 , 2 )...
Trond-Eirik Strand, Hans Rostad, Ragnhild Sørum, Steinar Solberg, Jarle Norstein
10.08.2006
Mer enn 2 000 tilfeller av primær lungekreft diagnostiseres årlig i Norge og cirka 1 900 dør av sykdommen ( 1 ). Overlevelse etter fem år er 9,3 % for menn og 12,1 % for kvinner ( 1 ). Oppdages...
Rune Kvåle, Elin Skarre, Andreas Tønne, Anne E. Kyrdalen, Jarle Norstein, Anders Angelsen, Rolf Wahlqvist, Sophie D. Fosså
23.03.2006
Prostatakreft er den hyppigste kreftform blant menn i Norge, med over 3 000 nye tilfeller per år ( 1 ). I 2003 ble prostatakreft registrert som underliggende dødsårsak hos 1 070 menn. En stadig...
Hans Rostad, Anne Naalsund, Randi Jacobsen, Trond Eirik Strand, Jarle Norstein
05.02.2004
Lungekreft forårsaker langt de fleste kreftrelaterte dødsfall, og fem års relativ overlevelse er under 12 % ( 1 ). Kirurgisk reseksjon bedrer overlevelsen betraktelig. De fleste rapporterer en...
Hans Rostad, Anne Naalsund, Randi Jacobsen, Trond-Eirik Strand, Jarle Norstein
01.04.2004
Vi takker Tromsø-gruppen for interessen for vårt arbeid. Artikkelen omhandler ikke i sin helhet resultatene ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge, men begrenser seg til en beskrivelse av...
Hans Rostad, Anne Naalsund, Jarle Norstein, Randi Jacobsen, Trond Mogens Aaløkken
30.10.2002
Vi er kjent med PETs angivelige fortreffelighet i utredningen av lungekreftpasienter og medgir at undersøkelsen kanskje kunne vært nevnt i en bred diskusjon om emnet. Det gjelder spesielt påvisning...
Hans Rostad, Anne Naalsund, Jarle Norstein, Randi Jacobsen, Trond Mogens Aaløkken
30.09.2002
Hvert år diagnostiseres knapt 2 000 nye tilfeller av primær lungekreft i Norge (1). Insidensen av lungekreft hos kvinner har økt med 30 % de siste ti årene. Lungekreft er den kreftsykdom som...
Torbjørn Paulsen, Kristina Kjærheim, Janne Kærn, Jarle Norstein, Mathias Onsrud
30.09.2001
I 1997 ble det diagnostisert 478 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Den aldersstandardiserte insidensraten har vist en svak stigning fra 11,9 per 100 000 i 1957 til 13,2 per 100 000 i 1997 (1),...
Trond-Eirik Strand, Columbo Malayeri, Petri K.J. Eskonsipo, Tom K. Grimsrud, Jarle Norstein, Tom Grotmol
04.05.2005
Å begynne å røyke når man er ung kan føre til livslang avhengighet, med betydelig økt risiko for sykdom og tidlig død. Forekomsten av lungekreft hos norske kvinner (alle aldre sett under ett) ligger...
Åshild Sudmann, Elin Skarre, Olaug Talleraas, Jarle Norstein
03.03.2005
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant norske kvinner, med 2 596 nydiagnostiserte tilfeller i 2001 ( 1 ). Tidligere var fjerning av hele brystet med brystvorte og aksilletoalett...