Jannike Engelstad Snoek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek
29.11.2007
Dyregrov, A. Sorg hos barn En håndbok for voksne. 2. utg. 171 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 249 ISBN 82-450-0567-3 Som leger er vi lært opp til å se på døden som en naturlig del av...
Jannike Engelstad Snoek
24.09.2009
Øvreeide, H. Samtaler med barn Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3.utg. 250 s. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-7634-583-4 Forfatterens intensjon...
Jannike Engelstad Snoek
26.02.2009
Raundalen, M Schultz, J-H. Kan vi snakke med barn om alt? 143 s, ill. Oslo: Pedagogisk forum, 2008. Pris NOK 240 ISBN 978-82-7391-149-0 Denne boken om samtaler med barn om de vanskeligste hendelser i...
Jannike Engelstad Snoek
30.06.2005
Holmsen, Merete Samtalebilder og tegninger En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. 207 s, ill. Oslo: Damm, 2004. Pris NOK 349 ISBN 82- 496 -0893 -3 Bokens målgruppe er først...
Jannike Engelstad Snoek
25.02.2010
Eide, G Rhode, R. Sammen så det hjelper Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. 235 s. tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 338 ISBN 978-82-450-0789-3 Barn uttrykker seg gjennom...
Jannike Engelstad Snoek
07.01.2011
Lindblad, Frank Lindgren, Carl Välfärdslandets gåta Varför mår barnen inte lika bra som de har det? 168 s, tab, ill. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2010. Pris SEK 249 ISBN 978-91-7331-220-2 Med denne...
Jannike Engelstad Snoek
26.11.2013
Fleischer, Anne Vibeke Mølbak, Rikke Au! De voksne slår! Emma og Rasmus lever med vold. 55 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 168 ISBN 978-82-05-44856-8 Fleischer, Anne Vibeke Mølbak,...
Jannike Engelstad Snoek
28.10.2014
Riedel, Tore Roald Elde, Wenche Dahl Psykisk helsevernloven Med nøkkelkommentarer. 2. utg. 366 s, tab. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 449 ISBN 978-82-02-39160-7 Lover er dynamiske i...