Uklarheter vedrørende behandling av borreliose

Janecke Thesen Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 10/2008 opphøyes Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell til norske retningslinjer for behandling av Lyme-borreliose hos voksne (1). For stadium 1 angis at ukomplisert erythema migrans skal behandles med doksysyklin eller amoksicillin. Dette avviker fra anbefalinger både fra Folkehelseinstituttet (2) og Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) (3), der vanlig penicillin oppgis som relevant behandling.

Hvorfor bruker dere legemiddelhåndboken som eneste gyldige retningslinje? Og hvorfor avviker den fra andre informasjonskilder som er i vanlig bruk blant norske leger? Jeg vil også gjerne vite om det er noen myggmidler med spesifikke innholdsstoffer som beskytter mot flått. Alt dette har viktige konsekvenser for allmennpraksis, så jeg er takknemlig for svar.

1

Ljøstad U, Mygland Å. Lyme-borreliose hos voksne Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1175 – 8.

3

Norsk elektronisk legehåndbok. www.legehandboka.no/ (24.6.2008).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler