Jan Tore Gran*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Tore Gran*

Jan Tore Gran, Karen Irgens
04.01.2007
Arteritis temporalis er en systemisk segmental granulomatøs vaskulitt i store og mellomstore arterier ( 1 ). Den årlige innsidens i Norge er beregnet til 8 – 9 nye tilfeller per 100 000 innbyggere (...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Gerd Cecilie Dobloug, Helena Andersson, Eli Taraldsrud, David Scheie
27.08.2009
Idiopatiske inflammatoriske myopatier omfatter en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved en kronisk, destruktiv inflammasjon i tverrstripet muskulatur. Tradisjonelt er sykdommene blitt delt inn i tre...
Jan Tore Gran, Øyvind Midtvedt
29.11.2006
Sårdanning i hud pga. redusert tilførsel av arterielt blod er oftest forårsaket av oblitererende karsykdom eller venøs insuffisiens. Iskemiske sår er imidlertid ikke uvanlig ved systemisk...
Jan Tore Gran
05.01.2006
Ved åpningen av Oslo Sanitetsforenings Revmatisme-sykehus 15.9. 1938 fikk Norge sitt første spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer. Under ledelse av dr. Wilhelm Forberg var den...
Jan Tore Gran
04.12.2003
Behandlingsopplegget ved polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis har endret seg de senere år. Tidligere ble det benyttet en høy startdose av perorale kortikosteroider ( 1 ), ofte i...
Jan Tore Gran*, Dag Soldal, Sigrid Jore, Geirmund Myklebust
20.04.2002
Et relativt stort antall av de undersøkelser som årlig gjøres ved revmatologisk poliklinikk, er kontroller (1). Dette skyldes at spesialiteten revmatologi i betydelig grad har ansvaret for pasienter...
Jan Tore Gran
30.09.2002
De idiopatiske inflammatoriske myopatier omfatter en gruppe sykdommer som karakteriseres av betennelsesaktige forandringer i tverrstripet muskulatur. Polymyositt, dermatomyositt og sannsynligvis også...
Jan Tore Gran
27.08.2009
En kvinne utviklet proksimal muskelsvakhet, moderat funksjonsdyspné, og senere utslett og svelgevansker. Hun hadde normale verdier for kreatinkinase, og muskelbiopsi viste normale forhold. Etter en...
Jan Tore Gran, Ragnar Gunnarsson, Nils-Jørgen Mørk
05.11.2009
En mann med psoriasis utviklet forhøyet nivå av lever- og muskelenzymer, proksimal muskelsvakhet, erytrodermi og nedsatt allmenntilstand. Histologisk undersøkelse av muskelbiopsi viste imidlertid...
Jan Tore Gran, Øyvind Midtvedt, Sidsel Haug
21.01.2011
En kvinne var i mange år plaget av tilbakevendende urticaria ledsaget av feber, og senere ledd- og muskelsmerter. Noen bakenforliggende årsak ble ikke funnet. Etter 13 års sykdom ble det påvist en...