Jan Tore Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Tore Gran

Karin Øien Forseth, Jan Tore Gran
25.05.2006
Smerte er i utgangspunktet et hensiktsmessig varsel om pågående eller truende vevsskade. Når den ikke kan settes i sammenheng med skade eller påviselig sykdom, og dertil blir kronisk, vil smerten...
Jan Tore Gran
05.02.2004
Jeg takker Bjørn Bratland for hans fortsatte interesse for polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis. I sitt innlegg stiller han spørsmål ved verdien av undersøkelsen fordi den var basert på...
Jan Tore Gran, Geirmund Myklebust
20.02.2001
Primært Sjögrens syndrom karakteriseres av betennelse, destruksjon og dysfunksjon av eksokrint vev, samt ved en betydelig B-cellehyperplasi og produksjon av autoantistoffer (1, 2). Den eksokrine...
Jan Tore Gran
20.08.2001
Antall pasienter som undersøkes og behandles poliklinisk har økt betydelig de siste år. Dette er i tråd med ønsket om å redusere kostbare innleggelser og behovet for å øke sykehusenes inntekter. Den...
Jan Tore Gran
20.04.2001
Jeg takker Hans Nossent for hans kommentarer i Tidsskriftet nr. 8/2001 (1) til vår artikkel om diagnostikk av Sjögrens syndrom (2). Kommentarene inneholder imidlertid noen feilaktige opplysninger, og...
Jan Tore Gran
20.09.2001
Bjørn Bratland rapporterer i Tidsskriftet nr. 19/2001 en undersøkelse av polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis i en allmennpraksis (1). Over en tiårsperiode ble det av fem leger registrert...
Jan Tore Gran
20.11.2000
Å stille diagnosene polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis er som regel enkelt når det foreligger typiske og fullt utviklede sykdomsbilder. Som Hans-Jacob Haga og medarbeidere viser i dette...
Vibke Lilleby, Jan Tore Gran
10.04.2000
Feltys syndrom er en sjelden ekstraartikulær manifestasjon ved revmatoid artritt, og kjennetegnes ved nøytropeni og splenomegali. Tilstanden ble første gang omtalt av August Felty i 1924. Han beskrev...
Jan Tore Gran, Bjørn Yngvar Nordvåg
20.05.2000
De fleste pasienter med sykdommer i bevegelsesapparatet diagnostiseres og behandles av allmennpraktiserende leger (1), og man regner med at under 10 % blir henvist til spesialisthelsetjenesten (2)...
Jan Tore Gran
20.05.2000
Palindromisk revmatisme karakteriseres av uregelmessige og kortvarige episoder av artritt, avbrutt av symptomfrie intervaller (1). Årsaksforholdene er ikke klarlagt, og forekomsten i befolkningen er...
Jan Tore Gran
30.06.2005
Bruk av ultralydundersøkelse ved mistanke om arteritis temporalis kan øke treffsikkerheten ved biopsi, og slike undersøkelser kan i fremtiden føre til at færre pasienter må biopseres Arteritis...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Øyvind Midtvedt
06.10.2005
Systemisk sklerose er en sjelden multiorgansykdom av ukjent årsak. De patologiske forandringer består av alvorlig fibrose i hud og indre organer, forsnevring av lumen i arterier og arterioler samt...
Gudrun E. Norby, Karoline Lerang, Hallvard Holdaas, Jan Tore Gran, Erik H. Strøm, Branimir Draganov, Ingrid Os, Anders Hartmann, Inge-Margrethe Gilboe
03.06.2010
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom. Den rammer i stor grad kvinner i fertil alder, og man regner med en kvinne-mann-ratio på 9 : 1 ( 1 ). Insidens og prevalens av...
Vibke Lilleby, Øyvind Palm, Helena Andersson, Jan Tore Gran, Trond Mogens Aaløkken
07.02.2012
En tidligere frisk mann ble innlagt med pustevansker, smerter i brystet, heshet og høye inflammasjonsmarkører etter å ha vært utredet i flere måneder. Tilstanden viste seg å være en sjelden og...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
14.10.2014
Vi takker professor Eivind Rødahl for gode kommentarer og innspill til vår kasuistikk om en pasient med Erdheim-Chesters sykdom. Rødahl etterlyser eventuell behandlingsrespons på vemurafenib (...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
19.08.2014
En mann i 40-årene ble innlagt i revmatologisk avdeling med mistanke om systemsykdom. Han hadde i lengre tid hatt symptomer fra øynene, men utredning viste at flere organer var affisert. Mannen ble...