Jan Schjøtt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Schjøtt

Werner Frøynes, Jan Schjøtt
11.09.2008
På verdensbasis er røyking den aktivitet som medfører flest dødsfall og tapte leveår som kunne vært avverget. Nikotinerstatningspreparater samt bupropion har de siste årene vært tilgjengelige...
Fatemeh Chalabianloo, Jan Schjøtt
29.01.2009
Salget og omsetningen av pregabalin (Lyrica) i Norge har økt betydelig de siste årene. Det har vært spekulert på om dette kan skyldes misbruk. Reflekterer det økte forbruket et medisinsk behov,...
Camilla Borthen Methlie, Jan Schjøtt
26.02.2009
Hestekastanje er et populært naturprodukt i hele Europa. I folkemedisinen har det vært brukt som et antiinflammatorisk middel mot en rekke tilstander. I Norge brukes hestekastanje hovedsakelig mot...
Jan Schjøtt
25.06.2009
Gravide og ammende er blant mange som plages med pollenallergi. Et generelt råd som fremdeles står fast, er at legemidler til gravide og ammende så langt som mulig kun skal brukes på helt klare...
Jan Schjøtt
10.09.2009
Kunnskapen om riktig legemiddelbehandling av barn og eldre er ufullstendig. Vil bruk av kliniske farmasøyter, måling av legemiddelrelaterte problemer og satsing på kliniske studier være til hjelp? I...
Jan Schjøtt, Elisabeth Eide
10.04.2003
Sovemidler blir hyppig brukt i sykehjem og aldershjem ( 1 , 2 ). Dette er bekymringsfullt, fordi disse legemidlene er assosiert med betydelige sentralnervøse bivirkninger som særlig rammer eldre...
Jan Schjøtt
20.03.2002
Bussjåfører representerer en yrkesgruppe med økt helserisiko knyttet til arbeidsforhold. Dette inkluderer bl.a. risiko for hjerte- og karsykdom, mage- og tarmsykdom, og muskel- og skjelettsykdom (1...
Jan Schjøtt
20.02.2001
Jeg takker for kommentar fra Rita Bekken, Bayer AS. Legemidler i praksis er en spalte med klare retningslinjer for lengde på tekst, innhold og antall referanser i en artikkel. Den gir derfor...
Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
A man in his 70s with complicated diabetes, cardiac disease and long-term antibiotic treatment owing to a toe infection was admitted to hospital with a severe acid-base imbalance. He developed a life...
Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
A man in his 70s with complicated diabetes, cardiac disease and long-term antibiotic treatment owing to a toe infection was admitted to hospital with a severe acid-base imbalance. He developed a life...
Jan Schjøtt, Erik Pomp, Ane Gedde-Dahl, Øivind Hundal*, Turid Dybendal*, Kristin Opedal*
30.01.2000
RELIS står for regionalt legemiddelinformasjonssenter og er et prøveprosjekt offisielt startet av Statens helsetilsyn i mars 1995 i daværende helseregion 2 og 3. Prøveprosjektperioden ble avsluttet...
Jan Schjøtt
10.12.2000
Felles for statinene er at de reduserer syntesen av kolesterol ved å hemme enzymet 3-hydroksy-3-metylglutaryl-koenzym A-reduktase (HMG-CoA-reduktase). De enkelte statiner er innbyrdes forskjellige...
Jan Schjøtt, Guttorm Raknes
14.01.2010
Leger bør ha kjennskap til viktige seponeringsreaksjoner for å kunne håndtere avslutning av legemiddelbehandling. Leger er ofte tilbakeholdne med å avslutte medikamentbehandling, selv om nytten av...
Geir D. Slapø, Jan Schjøtt
07.05.2013
Nevropatisk smerte er vanskelig å diagnostisere og behandle. Flere medikamenttyper er førstevalg, men det kan ofte være nødvendig med en individuell vurdering og titrering...
Harald Chr. Langaas, Jan Schjøtt
25.11.2014
Espen Bjerke forteller i Tidsskriftet nr. 19/2014 om sine opplevelser som turist på Kreta, der han ankom uten sin Marevan (warfarin). Preparatet var ikke tilgjengelig på lokale apotek, men Bjerke...
Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
En mann i 70-årene med komplisert diabetes, hjertesykdom og langvarig antibiotikabehandling på grunn av en tåinfeksjon ble innlagt med en alvorlig syre-base-forstyrrelse. Han utviklet en livstruende...
Jon Andsnes Berg, Jan Schjøtt
03.05.2016
Norge er blant landene i Europa med færrest blodgivere og har de siste årene vært avhengig av å importere plasmaprodukter. Legemiddelbruk er en årsak til at blodgivere avvises. Vanligvis er...