Jan Schjøtt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Didrik Schjøtt (f. 1956) er spesialist i klinisk farmakologi, overlege og leder for Regionalt legemiddelinformasjonssenter, Helse Vest (RELIS Vest). Han er professor II i farmakologi ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Han har bidratt med idé, utforming, litteratursøk og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for klinisk farmakologi

Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Jan Schjøtt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media