Lite nytt om bekkenløsning

Jan Martin Maltau Om forfatteren
Artikkel

Biørnstad, Nanna

Bekkenløsning – på godt og vondt

270 s, ill. Oslo: Yrkeslitteratur, 2003. Pris NOK 350

ISBN 82-584-0493-8

Forfatteren er fysioterapeut med spesialitet i rehabilitering og med fordypning innenfor kvinners helse. Basert på 30 års erfaring med pasienter med bekkenløsning og bekkenrelaterte smerter ønsker hun å formidle råd og tips til både helsepersonell og kvinnene selv om hvordan de med enkle hjelpemidler kan tilrettelegge for en hverdag uten smerter. Som forfatteren fremhever, finnes lite dokumentert effekt av fysioterapi i forbindelse med bekkenplager i og etter svangerskap.

Boken er inndelt i hele 20 kapitler og omhandler atskillig mer enn det de fleste forbinder med typisk bekkenløsning, blant annet kroniske underlivssmerter med hele spekteret av ulike årsaker. Den mister derfor noe av det fokus som fremgår av tittelen. Det litt utflytende innholdet er kanskje en konsekvens av de vansker man kan ha med å atskille svangerskapsrelatert bekkenløsning fra lave ryggsmerter og andre smertetilstander med kronisk preg. Et viktig aspekt som fremheves, er at kronisk bekkensmerte i noen tilfeller kan være forårsaket av incest og annen overgrepsproblematikk. Et kapittel er viet dette temaet.

Alt i alt inneholder boken lite nytt. Den er ordrik og hadde vunnet på en strammere redigering. Noen setningsblomster, upresise formuleringer og unøyaktigheter burde ha vært luket ut. Det er positivt at en serie med aktuelle referanser er tatt med. Den praktiske del kan være nyttig lesning for fysioterapeuter og kvinner med bekkenløsningsplager, men boken er neppe særlig aktuell for leger.

Anbefalte artikler