Ikke nytte av defibrillator etter infarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Profylaktisk innleggelse av defibrillator like etter hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten.

  Bruk av implanterbar kardioverterdefibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) har vist seg å kunne øke overlevelsen hos pasienter med alvorlige ventrikulære arytmier. Studier har vist redusert mortalitet ved behandling med slik defibrillator profylaktisk hos pasienter som flere år tidligere har gjennomgått hjerteinfarkt, dvs. pasienter med betydelig redusert venstre ventrikkel-funksjon og mange har hatt ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi på 24-timers Holter-monitorering.

  I en ny randomisert multisenterstudie ble 332 pasienter som fikk lagt inn kardioverterdefibrillator innen 40 dager etter hjerteinfarkt sammenliknet med 342 pasienter som ikke fikk slik defibrillator (1). Alle pasientene hadde redusert venstre ventrikkel-funksjon (ejeksjonsfraksjon under 0,35) og redusert hjertefrekvensvariabilitet eller gjennomsnittlig hjertefrekvens over 80 per minutt i løpet av 24 timer.

  Etter gjennomsnittlig 30 måneder var det ingen forskjell i overlevelsen. 62 var døde i defibrillatorgruppen og 58 i kontrollgruppen. Det var riktignok færre dødsfall utløst av arytmi i defibrillatorgruppen, men til gjengjeld var det tilsvarende flere dødsfall som ikke var relatert til arytmi i kontrollgruppen.

  Konklusjonen er at profylaktisk implantasjon av kardioverterdefibrillator tidlig etter hjerteinfarkt hos pasienter med betydelig redusert venstre ventrikkel-funksjon ikke reduserer den totale dødeligheten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media