Jan Ivar Røssberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Ivar Røssberg

Jan Ivar Røssberg
24.06.2019
Trond F. Aarre, Alv A. Dahl, red. Praktisk psykiatri 2 utg. 645 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018 Pris NOK 799 ISBN 978-82-450-2657-3 Praktisk psykiatri kom for første gang ut i 2012 og var...
Jørgen G. Bramness, Jan Ivar Røssberg
26.11.2018
Geir Smedslund og Camilla Stoltenberg skriver i en debattartikkel i Tidsskriftet om en kunnskapsoppsummering ( 1 ) fra Folkehelseinstituttet om effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med...
Jan Ivar Røssberg
30.10.2017
Per Jørgensen, Søren Bredkjær, Jan Mainz et al. Den kompetente psykiater Inspiration til læger under uddannelse som psykiater. 222 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 200 ISBN 978-...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
02.05.2017
Vi ble invitert til å skrive en kommentarartikkel i forbindelse med en pågående debatt om medikamentfrie sykehusposter for psykosepasienter, hvor vi redegjorde for kunnskapsgrunnlaget og fremsatte...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
21.03.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
28.02.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Jan Ivar Røssberg
25.10.2016
Høgh-Olesen, Henrik Dalsgaard, Thomas Skårderud, Finn Moderne personlighetspsykologi 336 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 539 ISBN 978-82-05-48549-5 Moderne...
Jan Ivar Røssberg
31.05.2007
En terapeuts motoverføringsreaksjoner kan både være til hjelp og et hinder for behandlingen. Det viser en ny norsk studie. Motoverføring er de følelser som vekkes hos terapeuten i møtet med pasienten...
Jan Ivar Røssberg
28.02.2008
Brudal, LF. Psykopat? Historier fra virkeligheten. 177 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-450-0587-5 Forfatteren ønsker å gi et klarere bilde av den ikke-kriminelle psykopaten...
Jan Ivar Røssberg
11.09.2008
Dalsegg, A Wesche, I. Ut av psykopatens grep Hvordan komme fri fra helsefarlige mennesker. 320 s. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-23578-8 Forfatterne ønsker først og fremst at...
Jan Ivar Røssberg
21.04.2005
Kværna, Ellen Lund, Bibbi Biter av liv Miljøterapeutiske fortellinger og refleksjoner. 179 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82-05-32943-5 Denne boken er skrevet av to forfattere med...
Jan Ivar Røssberg
08.04.2010
Borg, M Kristiansen, K Medforskning Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. 161 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 249 ISBN 978-82-15-01431-9 Forfatterne ønsker å formidle innsikt i...
Jan Ivar Røssberg
12.06.2012
Dahl, Alv A. Sosial angst og smerte 321 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 448 ISBN 978-82-450-1075-6 Målgruppen er først og fremst personer tilknyttet helse- og omsorgssektoren, men...
Jan Ivar Røssberg
29.05.2012
Brudevold, Anne Psykopatene blant oss 193 s. Oslo: HippieMedia, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-998207-4-5 Psykopati og psykopatens personlighet er emner som vekker interesse og engasjement blant fag...
Jan Ivar Røssberg
16.10.2012
Lam, Raymond W. Depression 2. utg. 129 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-969273-6 Forfatteren ønsker å nå ut til alle helsearbeidere som i sin daglige...
Jan Ivar Røssberg
15.10.2013
Black, Donald W. Bad boys, bad men Confronting antisocial personality disorder (sociopathy). 2. utg. 318 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 15 ISBN 978-0-19-986203-0 Målgruppen...
Jan Ivar Røssberg
01.10.2013
Holden, Børge Miljøbehandling En atferdsanalytisk tilnærming. 275 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-44862-9 Målgruppen er studenter i helse- og sosialfag, i tillegg til...
Jan Ivar Røssberg
25.03.2014
Hamkins, SuEllen The art of narrative psychiatry Stories of strength and meaning. 200 s. Oxford: Oxford University Press, 2013. GBP 19 ISBN 978-0-19-998204-2 Denne boken sikter på å være en klinisk...
Jan Ivar Røssberg
27.05.2014
Skårderud, Finn Sommerfeldt, Bente Miljøterapiboken Mentalisering som holdning og handling (MBT-M). 287 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-41820-2 Psykiater Finn...
Jan Ivar Røssberg
25.02.2014
Laaksonen, Ritva Ranta, Mervi Introduction to neuropsychotherapy Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients throughout the lifespan. 259 s, ill. Hove: Psychology...