Knut Rasmus Ramstad

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere avdelingsoverlege Knut Ramstad døde 5. juli 2018 etter langvarig sykdom. Knut var født 13. juli 1930 i Hattfjelldal. Hans far var distriktslege, og familien flyttet til Rognan hvor Knut vokste opp i ei bygd. Dette farget ham som aktiv friluftsmann og jeger.

  Han tok turnustiden i Bodø, hvor han stiftet familie. Interessen for kirurgi kom tidlig, og fra 1967 arbeidet han med ortopediske pasienter. Han ble spesialist i ortopedisk kirurgi 1981, og da det ble ortopedisk avdeling i Bodø i 1997, var det med Ramstad som avdelingsoverlege.

  I Drammen møtte han Tor Aas Christiansen som utviklet en ny type hofteleddsprotese. Fra 1968 ble 200 pasienter i Bodø operert med Christiansens protese, og resultatene ble viktig for den videre utviklingen av denne typen proteser.

  Gjennom sitt arbeid på sykehuset opplevde han på nært hold tragiske konsekvenser av trafikkulykker. Han engasjerte seg spesielt i motorsykkel- og mopedulykker og ble i 1989 medlem av Faglig Trafikk Forum Bodø. I begynnelsen av 1990-årene var han med på å utvikle et undervisningsopplegg for alternativ soning for promilledømte. Dette pilotprosjektet er i dag er et permanent landsdekkende program for promilledømte. Hans engasjement har vært et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet både lokalt og nasjonalt.

  Knut var en allsidig mann og flink med hendene, enten det var kirurgiske inngrep eller treskjæring. Han ivret for fag, utvikling og overføring av kunnskap til yngre kolleger. Han var absolutt sosialt omgjengelig og kunne dikte når det var nødvendig.

  Han var æresmedlem av Norsk Ortopedisk Forening. I en alder av 79 år var han fortsatt aktiv lege ved Nordlandssykehuset og ble da forfremmet med Kongens Fortjenstmedalje. Det har vært en glede å være på lag med Knut. Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media