Jan Helge Solbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Helge Solbakk

Per Fugelli, Jan Helge Solbakk
12.06.2003
400-årsjubileet for helsevesenet gir grunn til feiring, men også selvransakelse. Dagfinn Høybråten. Foto Trond Solberg/SCANPIX I sin innsiktsfulle beretning om de første 250 år av denne tjenesten,...
Per Fugelli, Jan Helge Solbakk
28.08.2003
Vi setter pris på at Jon Lamvik & Peter F. Hjort bruker tanker på vår artikkel om livsstil- og individfokusering i det forebyggende helsearbeid. Men innholdet i deres svar gjør oss verken glade...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Jan Helge Solbakk
30.11.2002
I Ot.prp. nr. 108 (1) og i forslaget til statsbudsjett for 2003 (2) tar regjeringen til orde for en satsing på forskning på stamceller fra fødte personer. Denne satsingsviljen kombineres i...
Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
A one-off paper-based consent form is not necessarily the best solution when it comes to obtaining consent from research participants for genome sequencing. A dynamic consent process that allows...
Jan Helge Solbakk
08.04.2011
Mill, John Stuart Om friheten 178 s. Oslo: Vidarforlaget, 2010. Pris NOK 349 ISBN 978-82-7990-048-1 I 1859 utkom to bøker hvis innflytelse på vestlig tenkning om hva det vil si å være menneske,...
Jan Helge Solbakk, Reidar Pedersen, Anne Hambro Alnæs
24.01.2012
Vi går imot forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om at omskjæring av gutter skal bli et offentlig helsetilbud. Forslaget er basert på en tendensiøs tolking av empiri, en overfladisk tolking...
Jan Helge Solbakk
17.04.2012
Lege Rolf Kirschner kommer i Tidsskriftet nr. 5/2012 med noen underlige utfall mot undertegnede ( 1 ). (Bakgrunnen er en kritisk kommentar om rituell omskjæring som jeg skrev sammen med Reidar...
Per Nortvedt, Reidar Pedersen, Jan Helge Solbakk
29.05.2012
I det siste har vi vært vitne til flere til dels rystende fortellinger fra medisinstudenter om problematiske opplevelser i klinisk praksis. Det dreier seg om hvordan studenter og pasienter opplever...
Jan Helge Solbakk
28.01.2014
Holgernes, Bjørn Mot til å leve Et møte med Paul Tillichs tanker og tro. 264 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-41493-1 Denne boken handler om meningstapet som truer det...
Jan Helge Solbakk
02.06.2015
Stendal, Magne Medisin frå død til liv Når ringen blir slutta. 1 200 s, tab, ill. Bergen: John Grieg Forlag, 2014. Pris NOK 995 ISBN 978-82-5330-320-8 Den foreliggende bok er en revidert, oppdatert...
Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
Papirbasert samtykkeskjema til én gangs bruk er ikke nødvendigvis den beste løsningen når forskningsdeltakere skal samtykke til genomsekvensering. Særlig der det kan være aktuelt å gi tilbakemelding...
Jan Helge Solbakk
15.03.2016
Sadler, John Z. Staden, Werdie (C.W.) Van Fulford, K.W.M. (Bill) The Oxford handbook of psychiatric ethics 2 bd. 1 712 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 175 ISBN 978-0-19-...