Litteratur i medisinstudiet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck

  Litteratur & läkekonst

  Nio seminarier i medicinsk humaniora. 199 s. Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2021. Pris SEK 159

  ISBN 978-91-7061-334-0

  Litteratur & läkekonst er skrevet av tre litteraturvitere med tilknytning til medisinstudiet ved universitetene i Lund og Umeå. Boken inneholder et forord, et lengre innledningskapittel og ni «seminarer» som omhandler ulike litterære tekster.

  Innledningskapittelet er skrevet av Katarina Bernhardsson, som forklarer at undervisningen er forankret i det bredere feltet medisinsk humaniora, men også «narrativ medisin», som gjerne knyttes til den amerikanske legen Rita Charon. Bernhardsson beskriver tre pedagogiske tilnærminger i arbeidet: seminarer der studentene diskuterer en tekst de har lest i forkant, høytlesning for hverandre (shared reading) og reflekterende skrivning.

  Fem kapitler (seminarer) omhandler tekster som inngår i obligatorisk undervisning på medisinstudiet, og de siste fire omhandler tekster og øvelser som inngår i en valgfri del av studiet. Kapitlene omhandler tekster og dikt av forfattere som Mikhail Bulgakov, William Carlos Williams, Charlotte Perkins Gilman, Pia Dellson, Franz Kafka og Virginia Woolf.

  De primære målgruppene for Litteratur & läkekonst vil være leger, medisinstudenter, lærere og forskere innen medisinsk humaniora. Boken byr på gode tematiske analyser og kommentarer til utvalgte litterære tekster. Kapitlene er åpenbart inspirert av diskusjonene som har oppstått i undervisningen. Det vil være en fordel å ha kjennskap til originaltekstene for å ha fullt utbytte, men boken kan også gi leseren inspirasjon til å lese disse. Kapitlene omtaler bruk av de ulike pedagogiske metodene i undervisningen, noe som kan være nyttig for dem som skal lede slik undervisning.

  Enkelte av de samme tekstene som omtales i Litteratur & läkekonst, har vært brukt i undervisning i litteratur og medisin i Norge siden 1996 (1). Dette vitner om at også for nye generasjoner av medisinstudenter og leger kan god litteratur være utgangspunkt for refleksjon om legerollen, sykdomserfaringer og hvordan vi forholder oss til sykdom og helse.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media