Jobbtilfredshet, pasientsikkerhet og endring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anthony Montgomery, Margot var der Doef, Efharis Panagopoulou et al., red.

  Connecting healthcare worker well-being, patient safety, and organisational change

  The triple challenge. 350 s, tab, ill. Cham: Springer, 2020. Pris EUR 93

  ISBN 978-3-030-60998-6

  Denne antologien er utgitt i en bokserie om sikkerhet, trivsel og jobbtilfredshet i helsetjenesten. Boken retter seg mot forskere innen helseledelse og helsetjenesteforskning, men byr også på verdifull kunnskap for ledere i helsetjenesten.

  Antologien har et innledende kapittel og deretter følger fire deler med til sammen 20 kapitler. Den første delen omhandler organisatoriske forhold sin betydning for jobbtilfredshet og pasientsikkerhet. Den andre delen retter søkelyset mot arbeidsforhold og helsetjenesten. Del tre vektlegger kulturens betydning ved endring i organisasjoner. Den siste delen omhandler ulike tiltak på individ- og organisasjonsnivå. Boken er ferdigstilt ved inngangen til pandemien og omhandler ikke denne særskilt, men redaktørene understreker i det innledende kapitlet at pandemien har gitt helsepersonell og helsevesenet erfaringer som gjør innholdet i boken spesielt relevant.

  Forfatterne presenterer begreper, modeller og resultater fra tidligere forskning, men noen kapitler formidler også nye resultater. Norske forskere har bidratt med to kapitler. Karin Isaksson Rø og medarbeidere har skrevet en god oversikt over forskning om legers jobbtilfredshet og arbeidsvilkår, hvor resultater fra Legekårsundersøkelsen og annen forskning gjengis og kommenteres. Forfatterne peker på at utviklingen fra 2010, med synkende jobbtilfredshet og økt stress, gjør at ledere – og medarbeidere – sammen må bidra til å endre og forbedre arbeidsprosesser. Berit Bringedal og medarbeidere formidler i et annet kapittel resultater fra en studie av legers vurdering av i hvilken grad juridiske, økonomiske og faglige styringsinstrumenter bidrar til god kvalitet og likeverdighet i tjenestene.

  Samlet sett gir boken en god oversikt over hva som påvirker helsepersonells jobbtilfredshet, men også hvordan jobbtilfredshet er knyttet til kvaliteten på pasientbehandlingen. Boken viser at det foreligger mye forskningsbasert dokumentasjon på området, men at det også er spørsmål som inviterer til ny forskning. Små sammendrag for hvert kapittel og en felles stikkordliste til slutt ville hevet kvaliteten på en god og relevant bok ytterligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media