Jan Erik Otterstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hjertesykdommer

Medisinsk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Han har bidratt med idé, utforming, design, datainnsamling, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Jan Erik Otterstad er ph.d., kardiolog og seniorforsker.

Artikler av Jan Erik Otterstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media