Jan Erik Otterstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Erik Otterstad

John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
06.03.2018
The majority of Norwegian coronary patients fail to change their lifestyle behaviour and miss the recommended treatment targets for cholesterol and blood pressure after discharge from hospital...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
Erlend Aune, Jon Erik Steen-Hansen, Jøran Hjelmesæth, Jan Erik Otterstad
02.12.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er rask behandling avgjørende for overlevelse ( 1 ). Prehospital trombolytisk behandling er en relativt ny behandlingsform i Norge. Pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt...
Jan Erik Otterstad, Jøran Hjelmesæth, Torbjørn Hoffstad
06.03.2003
Vi har med interesse lest Tom Sundars reportasjer i Tidsskriftet nr. 2/2003 ( 1 ). Vi i Tønsberg mener at forutsetningene for å opprette et invasivt senter her for å utføre perkutan koronar...
Jan Erik Otterstad
04.12.2003
Antakelsen om at vedvarende behandling med rofecoxib er forbundet med økt kardiovaskulær risiko i forhold til naproksenbehandling, er basert på et lite antall hendelser i VIGOR-studien, som ikke var...
Jan Erik Otterstad, Odd Strøm
20.01.2002
I 1879 beskrev von Winiwarter en pasienthistorie med perifer vaskulær iskemi og kalte sykdomsbildet for endarteritis obliterans (1). I 1908 beskrev Bürger 30 pasienter med en kombinasjon av kliniske...
Mariann Mathisen, Jøran Hjelmesæth, Erlend Aune, Vidar Ruddox, Jan Erik Otterstad
20.08.2013
A steadily growing number of review articles are being published, but the methods applied to ensure that the best possible knowledge base is used vary strongly. We claim that undertaking literature...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Post-myocardial infarction beta-blocker therapy is based on studies from the early 1980s. Since then, the diagnostics for myocardial infarction have become more sensitive, revascularisation has...
Erlend Aune, Jan Erik Otterstad, Knut Endresen
08.09.2005
Under arbeidet med å utrede behandlingstilbudet til pasienter med hjertesykdommer i Helse Sør hadde man ikke eksakte tall for insidensen av koronarutredning i helseregionen ( 1 ). Det var ikke mulig...
Jan Erik Otterstad
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 20/2009 har A. Græsdal omtalt effekten av omega-3-fettsyrer til å forebygge hjertesykdom ( 1 ). For effekten på dødelighet er GISSI-Prevenzione-studien ( 2 ) behørig referert til...
Jan Erik Otterstad
15.11.2011
Olsson, Arne Ekokardiografi 3. utg. 103 s, tab, ill. Stockholm: TrycksakSpecialisten, 2010. Pris SEK 498 ISBN 978-91-633-7284-1 Som kardiolog, med mange års erfaring innen klinisk ekkokardiografi,...
Jan Erik Otterstad
23.08.2011
Rajendram, Rajkumar Ehtisham, Javed Forfar, Colin Oxford case histories in cardiology 412 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-955678-6 Dette er en lettlest...
Jan Erik Otterstad
04.03.2011
Køltzow, Karin Hopen, Liv Hjertebank og hjerteklapp Kunnskap og råd ved arytmier. 124 s, ill. Oslo: JAS forlag, 2010. Pris NOK 200 + porto ISBN 978-82-998459-0-8 Dette er en lettlest og velskrevet...
Mariann Mathisen, Jøran Hjelmesæth, Erlend Aune, Vidar Ruddox, Jan Erik Otterstad
20.08.2013
Det publiseres stadig flere oversiktsartikler, men metoden som brukes for å sikre det beste kunnskapsgrunnlaget varierer sterkt. Vi mener at større systematikk og bredde i litteratursøk til...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på studier fra tidlig i 1980-årene. Siden den gang er diagnostikken av hjerteinfarkt blitt mer sensitiv, revaskularisering har bedret...