Jan-Erik Berdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Akershus universitetssykehus

Jan-Erik Berdal har bidratt med idé, utforming/design, tolkning av data, utarbeiding og revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Jan-Erik Berdal er ph.d., spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer, førsteamanuensis og avdelingsleder.

Artikler av Jan-Erik Berdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media