()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Ivar Kinn døde brått 12.7. 2006, bare 62 år gammel. Han etterlater seg en familie i sorg, men også arbeidskamerater og venner ved Akershus universitetssykehus savner en dyktig lege og et varmt menneske.

  Ivar ble ansatt ved det som da het Sentralsykehuset i Akershus i 1980. Han var velutdannet – barnelege og indremedisiner etter studier i Oslo og blant de tidlige spesialistene i infeksjonssykdommer etter arbeid ved Ullevål sykehus og Statens institutt for folkehelse. Han var en kjent og anerkjent representant for sykehuset i det norske og skandinaviske fagmiljøet av infeksjonsmedisinere.

  Ivar var interessert i importmedisin og ble tidlig opptatt av arbeid med hiv/aids. Hans interesse for dramatiske sider ved infeksjonsmedisinen kom til uttrykk gjennom nært samarbeid ned intensivavdelinger og kirurgiske avdelinger og flere gode artikler til fagpressen, om bakterielle blodforgiftninger hos bl.a. miltløse og pasienter med dyp bløtvevsinfeksjon. Dette hadde han selv observert og ville la andre ta del i.

  Det var en glede å samarbeide med Ivar. Han var en dyktig fagmann, med skarp hukommelse og store kunnskaper som han evnet å gi praktisk anvendelse. Han kjente forenklingens kunst overfor pasienter og personale under veiledning – mild i form og sterk i innhold. Han underviste også medisinstudenter og var sensor ved legeeksamen. Hans inkluderende vesen ga ferskere kolleger arbeidstrygghet og glede ved å delta i fellesskapet, ikke minst gjennom hans ledelse av vaktstabens morgenmøter. Han var lett å spørre – og raus. Det takker vi for. Litt slentrende, og alltid i godlag, kjent med og kjent av alle. Aldri sur, aldri arrogant, ingen baksnakking.

  Trofast og tillitskapende var han også overfor pasientene. Ivar var på mange vis en lege som det spørres etter mer enn noensinne: En med litt tid, en som hører hva du sier og er der for deg, som bryr seg. Han var avholdt av dem livet ikke hadde fart så lett med – mange rusmiddelbrukere og hivpasienter ville bare ha ham som lege.

  Ivar var den opplagte tillitsvalgte – i Legeforeningen og i Overlegeforeningen, blant sine egne ved Akershus universitetssykehus og som medlem av sykehusstyret. Han gjorde sykehuset en stor tjeneste som leder for legemiddelkomiteen i hele ti år. Og for sin mangeårige innsats på en lang rekke områder ble han i mai 2006 hedret som månedens ansatte ved Akershus universitetssykehus.

  Ivar Kinn elsket jobben, han gledet seg til å få ta del i det nye og avanserte sykehuset som nå reiser seg på byggeplassen på Lørenskog. Han etterlater seg et savn hos alle som hadde gleden av å kjenne ham.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media