Kort, godt og enkelt – om ledelse av sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eriksen-Deinoff, Morten

  Melhus, Jon Morten

  Sykt bra

  Resepten på friske sykehus. 214 s, ill. Oslo: Melhus Communication, 2013. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-93130-10-9

  Forfatterne er to siviløkonomer med bakgrunn i rådgivnings- og konsulentvirksomhet overfor virksomhetsledere i privat og offentlig sektor. Målgruppen er helseledere på alle nivåer – med sin relativt kortfattede gjennomgang av allmenne prinsipper for ledelse. Søkelyset er rettet mot suksessfaktorer for ledelse og målstyring, og forfatterne understreker behovet for å skille tydelig mellom kunsten å lede medarbeidere og jobben med å administrere en virksomhet.

  Dette er ikke en lærebok i ledelse, men en serie intervjuer med til dels profilerte norske sykehusledere, kombinert med oppsummeringer av nokså grunnleggende prinsipper for ledelse. Layouten er tiltalende og illustrasjonene fine. Selv om en av forfatterne omtaler seg selv som «blant de fremste rådgivere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring og begeistringsledelse» handler boken heldigvis ikke om begeistring, men om systematisering av alminnelig kunnskap om hvordan ledelse bør utøves. Det er en kortfattet litteraturliste bakerst, men påstander og anbefalinger er i hovedsak ikke belagt med litteraturhenvisninger.

  Til sammen ni intervjuer danner et forklarende bakteppe for forfatternes «resept på friske sykehus» og «seks kriterier for å skape bedre sykehus». Det er interessant å lese hvordan de intervjuede, som er personer både med og uten helsefaglig bakgrunn, beskriver sine strategier, tanker og visjoner om god ledelse, selv om noe er preget av allmennkunnskap og alminnelig sunn fornuft på grensen til det banale. Men, som Winston Churchill så viselig formulerte det: «Common sense is after all not that common.»

  Lesere som står i krevende lederroller i krysspresset mellom kvalitet, aktivitet og økonomi innenfor dagens rammebetingelser for sykehusdrift, vil nok tenke at boken anviser i overkant enkle løsninger, og at forfatterne går langt i å fremstille de fleste utfordringer som overkommelige, eller til og med nokså enkle å håndtere bare man leder sine medarbeidere tilstrekkelig godt.

  Når det er sagt, kan jeg likevel anbefale boken for både ferske og erfarne ledere. Den er rett og slett hyggelig å lese, og minner leseren om betydningen av relasjonsbygging og det å se sine medarbeidere, og slik sørge for at de blir enda bedre. Det enkle er ofte det beste, om enn ikke alltid hele løsningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media