Jan Due

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Due

Claus Klingenberg, Thorsten Koehler, Jan Due
28.01.2019
Foreign bodies in the urinary bladder are generally introduced via the urethra, through a puncture or migration from neighbouring organs. It is essential to consider foreign bodies in the urinary...
Claus Klingenberg, Thorsten Koehler, Jan Due
28.01.2019
Fremmedlegemer i urinblæren er oftest innført via urinrøret, via punksjon eller ved migrasjon fra naboorganer. Det er viktig å tenke på fremmedlegemer i urinblæren som en sjelden årsak til smerter og...
Haakon Lindekleiv, Jan Due
03.05.2007
Parathyreoideahormonet (PTH) er et hormon som styrer kalsiumbalansen i kroppen. Normalt synker produksjonen av PTH ved økende nivå av kalsium. Hyperparatyreoidisme er en fellesbetegnelse på sykdommer...
Haakon Lindekleiv, Jan Due, Lu Thuy, Tor Arne Hansen, Paul Åge Nilsen
03.05.2007
Primær hyperparatyreoidisme er en vanlig sykdom, spesielt hos eldre, som medfører at nivået av parathyreoideahormon (PTH) i blodet øker ( 1 ). Sykdommen er i 80 % av tilfellene forårsaket av et...
Haakon Lindekleiv, Paal André Skjærpe, Jan Due
13.12.2007
Blærestein med påfølgende urinretensjon var et stort medisinsk problem opp på 1800-tallet og er det fortsatt i tropiske deler av verden. Helt fra antikken ble kirurgiske inngrep benyttet til å enten...
Haakon M. Lindekleiv, Jan Due, Johan Svartberg, Jan Erik Varhaug
12.02.2009
Hyperparatyreoidisme er en fellesbetegnelse på sykdommer som medfører økt nivå av parathyreoideahormon (PTH) i blodet. Dette hormonet styrer kalsiumbalansen i kroppen, og normalt synker PTH-...
Kristian Bartnes, Vidar Isaksen, Jan Due
28.05.2003
Angiosarkomer er sjeldne, maligne endoteliale neoplasmer. I Norge utgjør de ett av 3 700 krefttilfeller. Gjennomsnittlig femårsoverlevelse er 10 % ( 1 ). Vi presenterer her erfaringer med diagnostikk...
Jan Due
21.02.2012
Kari Stavnes gir en god beskrivelse av en tilstand som har vært gjenstand for mye diskusjon i medisinsk litteratur. Hun beskriver godt en del av de typiske ledsagersymptomene hun har opplevd, men...