Jacob Klafstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jacob Klafstad

Jacob Klafstad
10.12.2018
Artikkelen om plastisk bronkitt i serien «Medisinen i bilder» ( 1 ) brakte meg tilbake til studietiden i Oslo og Bergen i 1950-årene, der mange av lærerne er lett å huske. En av disse var professor...
Jacob Klafstad, Erlend Hem
27.03.2012
During the 1880s, Edvard Munch painted a number of portraits of his family members. His father and brother were both obviously complacent models. Of his brother, who later became a doctor, eight...
Jacob Klafstad
16.12.2010
Bildet er fra en røntgenundersøkelse med ortopantomografisk teknikk av et middelalderkranium fra Oslo (De Schreinerske samlinger i Anatomisk institutt). Kraniet, fra en kvinne i alderen 40 – 60 år,...
Jacob Klafstad, Erlend Hem
21.10.2010
Edvard Munch (1863 – 1944) ble antakelig angrepet av spanskesyken i årsskiftet 1918/19. Da han begynte å komme seg, tegnet og malte han flere selvportretter der han er tydelig merket av sykdommen...
Jacob Klafstad
20.05.2011
Foto Francesco Saggio/Universitetet i Oslo Auditorium 13 i Domus Media angår mange norske leger – de som frem til 1980 begynte på medisinstudiet i Oslo. Det året ble den prekliniske undervisning...
Jacob Klafstad, Erlend Hem
27.03.2012
I 1880-årene malte Edvard Munch en rekke portretter av familiemedlemmer. Både faren og broren var åpenbart velvillige modeller. Av broren Peter Andreas Munch, som ble lege, finnes det åtte portretter...