Se artikkelen og alle kommentarer

Minner fra patologiundervisningen

Jacob Klafstad Om forfatteren

Artikkelen om plastisk bronkitt i serien «Medisinen i bilder» (1) brakte meg tilbake til studietiden i Oslo og Bergen i 1950-årene, der mange av lærerne er lett å huske. En av disse var professor Johannes Bøe, patolog og infeksjonsmedisiner, enehersker i medisinsk avdeling B, også kalt epidemiavdelingen. I en kraftfylt og engasjert forelesning omtalte han en pasient innlagt for utredning på grunn av vedvarende hoste, pusteproblemer og sterkt mukøst ekspektorat. Det ble beskrevet et hosteanfall med avgang av avstøpning av bronchialtreet. Dette utsagnet vakte stor munterhet i auditoriet, men da også foreleseren trakk på smilebåndet antok studentene at det kunne være en spøk. Så har da erindringen om denne forelesningen ligget lagret inntil din artikkel nå virker oppklarende. Plastisk bronkitt hadde kanskje også rammet den omtalte pasienten fra 50-årene?

1

Worren MK, Storesund AK, Sharma R et al. Propp i luftveiene. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: doi: 10.4045/tidsskr.18.0133. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler