Ivar Skeie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ivar Skeie (f. 1952) er ph.d., spesialist i allmennmedisin, overlege i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet, og forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Ivar Skeie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media