Ivar Skeie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Skeie

Ivar Skeie
01.02.2007
Alvorlig somatisk sykdom er en viktig del av syndromet alvorlig stoffmisbruk. Denne erkjennelsen kan bidra til å redusere risikoen for å overse alvorlige tilstander hos slike pasienter Alvorlig...
Ivar Skeie, Mette Brekke, Morten Lindbæk, Helge Waal
01.02.2007
Legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige ble innført som landsdekkende behandlingstilbud i 1998. Behandlingen er tverrfaglig og involverer både den kommunale helse- og sosialtjenesten (...
Morten Lindbæk, Ivar Skeie, Johanne Sundby, Elisabeth Swensen, Einar Zwaig
11.06.2009
Svein Arne Riis døde 2.5. 2009 etter lang tids sykdom, 58 år gammel. Han var fra Fredrikstad, og spesialiserte seg i indremedisin og lungemedisin som han praktiserte ved sykehusene i Bodø, Sarpsborg...
Ivar Skeie
04.11.2004
Rusmiddelmisbruk ligger i skjæringsfeltet mellom medisin og moral. Som fenomen kan det beskrives og vurderes som samfunnsproblem, moralsk avvik, lært atferd eller individuell «sykdom». Ingen ensidig...
Ivar Skeie
16.12.2004
Fekjær, Hans Olav Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 382 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 398 ISBN 82-05-33007-7 Hans Olav Fekjær har skrevet Rus med formålet...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitution treatment with methadone or buprenorphine is currently the most common treatment for heroin dependence ( 1 ). The treatment was established in Norway as drug-assisted rehabilitation (DAR...
Mette Brekke, Axel Vetlesen, Lars Høiby, Ivar Skeie
01.07.2010
Opioidmisbrukere – særlig de som injiserer heroin – har flere helseproblemer, redusert helserelatert livskvalitet og økt dødelighet i forhold til den generelle befolkning ( 2  –  6 ). Dette henger...
Ivar Skeie
18.10.2011
Opioidavhengige som får legemiddelassistert rehabilitering, blir mindre plaget av rusrelatert sykdom. Det viser en ny norsk studie. Illustrasjonsfoto Colourbox Vi gjennomgikk journaler fra somatiske...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet ( 1 ). I Norge ble behandlingen etablert som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i...
Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
17.06.2014
Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR) ble introdusert i USA i 1960-årene. Behandlingen ble i Norge lenge avvist på prinsipielt grunnlag. Først i 1998 – etter sterk økning i...
Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
02.09.2014
Som det framgår av kronikken, er frafallet fra LAR-behandling lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Dette peker i retning av et akseptabelt tilbud, også sett fra pasientenes ståsted...