LAR-behandling gir redusert sykelighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Opioidavhengige som får legemiddelassistert rehabilitering, blir mindre plaget av rusrelatert sykdom. Det viser en ny norsk studie.

  Vi gjennomgikk journaler fra somatiske sykehusavdelinger for 200 pasienter som fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Hedmark og Oppland i perioden 1998 – 2009. Observasjonstiden for den enkelte pasient var fem år før første start i LAR-behandling, inntil fem år under LAR-behandling og inntil fem år etter avsluttet LAR-behandling.

  Det totale antall akutte rusrelaterte sykdomstilfeller behandlet i sykehus ble redusert med 76 % under LAR-behandling sammenliknet med antall tilfeller før slik behandling. Av disse ble antall ikke-fatale overdosetilfeller redusert med 64 %. Antall komplikasjoner til sprøytebruk, mest lokale og systemiske bakterielle infeksjoner, ble redusert med 83 %. Også hos dem som fortsatte å bruke illegale rusmidler under LAR-behandlingen, var det færre rusrelaterte sykdomstilfeller. Hos dem som avbrøt LAR-behandlingen, var det en høy forekomst av rusrelaterte sykdomstilfeller etter avsluttet behandling.

  Resultatene gjenspeiler sannsynligvis en reduksjon i alvorlig akutt rusrelatert sykelighet under LAR-behandling. Dette tyder på at pasienter ikke må skrives ut fra LAR-tiltak – unntatt der fortsatt behandling antas å gi økt døds- og sykdomsrisiko. Pasientene bør i de fleste tilfeller motiveres til ikke å avslutte LAR-behandling etter eget ønske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media