Ivar Aursnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Aursnes

Knud Landmark, Ivar Aursnes, Åsmund Reikvam, Carina S. Alm
18.01.2007
Observasjonsstudier og prospektive, randomiserte kliniske studier har vist at omega-3-fettsyrer har gunstige kardiovaskulære effekter. I en sekundærprofylaktisk undersøkelse fra 2003 og en...
Ivar Aursnes
09.10.2008
I sommer fant det sted en debatt i Aftenpostens spalter om bivirkning av statiner ( 1  –  3 ) som jeg synes det kunne være verdt å bringe videre. Blir man glemsk av statiner? For den som vil lese en...
Ivar Aursnes
14.12.2006
En riktig forståelse og tolking av begrepet risiko vil kunne være fruktbart for medisinsk debatt. Her er et forsøk på å avklare begrepene. Faksimile fra BMJ ( 1 ) Jeg har støtt på uttalelser omtrent...
Anne Cecilie Hallquist, Mette H. Moen, Marit Andrew, Ivar Aursnes
27.04.2006
For mange kvinner vil det være aktuelt å overveie om de skal bruke østrogen for klimakterielle plager. En tidligere norsk undersøkelse har vist at avgjørelsen om hormonbruk for en stor del er styrt...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
22.01.2004
En rekke kliniske studier har dokumentert at inntak av fisk kan redusere dødeligheten av hjerte-karsykdom. Imidlertid er det noen studier der man ikke har kunnet påvise gunstige effekter av fisk, og...
Ivar Aursnes
08.01.2004
Blodtrykkssenkende behandling av hypertonikere hindrer utviklingen av hjertesvikt ( 1 ). Diuretika, angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) og betablokkere er de viktigste ved bruk av...
Ivar Aursnes, Ivar Sønbø Kristiansen
17.06.2004
Lav pris på tiazider har vært brukt som argument mot ACE-hemmere ved behandling av arteriell hypertensjon. Vi utviklet en enkel simuleringsmodell i regnearket Excel for å vurdere merkostnader og...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
23.01.2003
Atle Fretheim og medarbeidere har i en artikkel i Tidskriftet nr. 23/2002 bl.a. drøftet behandling med kolesterolsenkende legemidler for profylakse av hjerte- og karsykdommer ( 1 ). I artikkelen...
Ivar Aursnes, Bent Natvig, Ingunn Fride Tvete
30.05.2002
Figur  1 Effekt av didronat på antall ryggradsbrudd per år for kvinner med beinskjørhet (svarer til 2. linje i figur 2) Figur  2 Risiko for ryggradsbrudd med og uten didronat Figur  3 Risiko for død...
Knud Landmark, Ivar Aursnes
20.06.2001
Angiotensinkonverterende enzym (ACE)- hemmere er potente vasodilatatorer i kraft av å hemme danningen av angiotensin II. De reduserer også degraderingen av det vasodilaterende bradykinin, som igjen...
Ivar Aursnes
20.10.2001
De to viktigste årsakene til hjertesvikt er hypertensjon og koronarsykdom. Hypertensjon dobler risikoen for hjertesvikt, og koronarsykdom medfører seks ganger så høy risiko (1). Men da hyppigheten av...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Elena Kvan, Åsmund Reikvam
04.03.2011
In the Journal of the Norwegian Medical Association no. 22/2010 ( 1 ), an American observation study is mentioned, which showed that pre-event treatment with inhibitors of the renin-angiotensin-...
Ivar Aursnes
10.11.2000
Dokumentasjonen som denne artikkelen bygger på, stammer stort sett fra undersøkelser på pasienter med type 2-diabetes. Man har dels vurdert de enkelte blodtrykksmidlenes eventuelle diabetogene...
Ivar Aursnes
19.05.2005
Jeg forstår ikke helt hva som ligger i beskyldningen om datafisking. Det er riktig at jeg la mest vekt på de placebokontrollerte undersøkelsene. Det er det også opplagt riktig å gjøre. Men la gå, la...
Ivar Aursnes
25.02.2010
Pioglitazon har en mindre ugunstig effekt på hjertesykdom enn rosiglitazon. Glitazoner som bedrer pasienters insulinfølsomhet kan gi uheldige effekter hos hjertepasienter. Dette ser ut til å gjelde...
Knud Landmark, Ivar Aursnes, Elena Kvan, Åsmund Reikvam
04.03.2011
I Tidsskriftet nr. 22/2010 ( 1 ) ble det omtalt en amerikansk observasjonsstudie som viste at forutgående behandling med hemmere av renin-angiotensin-systemet (RAS-hemmere) (angiotensinkonverterende...