Blir man glemsk av statiner?

Ivar Aursnes Om forfatteren
Artikkel

I sommer fant det sted en debatt i Aftenpostens spalter om bivirkning av statiner (1 – 3) som jeg synes det kunne være verdt å bringe videre. Blir man glemsk av statiner? For den som vil lese en utfyllende oppsummering av dagens viten på dette området, henviser jeg i første rekke til en oversiktsartikkel fra 2006 (4). Selv har jeg også skrevet om emnet (5).

I store kliniske forsøk er det ikke rapporterer noen kognitive effekter av kolesterolsenkende legemidler, men det er ikke lagt inn tilstrekkelig fintfølende tester i disse forsøksoppleggene. Andre har funnet at enkelte delfunksjoner lider under behandling med lovastatin 20 mg daglig, idet oppmerksomhet og psykomotorisk hastighet blir lett svekket, mens en rekke andre tester ikke viste forskjell mellom behandlings- og placebogruppe (6). Funnet ble reprodusert i en ny studie med 10 – 40 mg simvastatin (7). Lovastatin og simvastatin er de to mest lipidløselige statinene, de penetrerer godt blod-hjerne-barrieren og man kunne forvente at de hadde slike effekter. Atorvastatin 10 mg per dag, derimot, er senere forsøkt i en serie i sammenlikning med placebo. Der skåret behandlingsgruppen signifikant best på en rekke funksjoner (8).

Observasjonelle undersøkelser tyder på at statiner skulle kunne forebygge Alzheimers sykdom og demens, men i øyeblikket blir dette avvist på bakgrunn av en metaanalyse av randomiserte kliniske studier (9). Derimot foreligger det tallrike enkeltrapporter som beskriver hukommelsestap ved bruk av statiner. Dette dreier oftest om individer med betydelige risikofaktorer for demens eller med begynnende demenssykdom (10).

Anbefalte artikler