Ingvild Saltvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for geriatri

St. Olavs hospital

og

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

NTNU

Hun har bidratt med prosjektansvar, prosjektplanlegging, utarbeiding av manus og har godkjent den siste manusversjonen.

Ingvild Saltvedt er spesialist i geriatri, avdelingssjef og professor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ingvild Saltvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media