Ingrid Petrikke Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Petrikke Olsen

Ingrid Petrikke Olsen, Børge Lillebo, Eirik Hugaas Ofstad, Arve Østlyngen, Knut Tore Lappegård
20.07.2021
Vil en desentralisering av medisinstudiene i Norge styrke utdanningen, avlaste universitetsklinikkene og samtidig øke rekrutteringen til distriktene? Forutsetningene for å utdanne leger har endret...
Lisa Tangnes Leeves, Camilla Andreasen, Sire Marrable, Martine Utland Glasø, Mia-Kristin Rostad, Ingrid Petrikke Olsen, Åshild Bjørnerem
09.12.2019
Forekomsten av diabetes i svangerskapet har økt i Norge de siste tiårene. Data fra Medisinsk fødselsregister har vist en økning i prevalens av svangerskapsdiabetes fra 0,8...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen, Oddvar Kvalsvik, Knut Trygve Jenssen
21.03.2017
Investeringer i nye behandlingstiltak eller i kostbart utstyr eksisterer ikke i et vakuum – pengene kommer fra samme kilde. Det stiller krav til solide begrunnelser med vurderinger av forventet nytte...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen, Oddvar Kvalsvik, Knut Trygve Jenssen
28.02.2017
Investeringer i nye behandlingstiltak eller i kostbart utstyr eksisterer ikke i et vakuum – pengene kommer fra samme kilde. Det stiller krav til solide begrunnelser med vurderinger av forventet nytte...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen
13.09.2016
Større og raskere er ikke nødvendigvis bedre. Et nytt jetfly i Tromsø er planlagt å erstatte et propellfly i Alta, men kan ikke lande på åtte av Finnmarks 11 flyplasser. Vi frykter at den lokale...
Ingrid Petrikke Olsen, Kåre Augensen, Arnold Jensen, Inger Njølstad
20.08.2002
I 1998 ble 13,6 % av kvinner i fødsel forløst med keisersnitt i Norge (1). Høsten 1998 ble det i et Cochrane Review (2) anbefalt å gi antibiotikaprofylakse til alle kvinner som gjennomgår keisersnitt...
Ingrid Petrikke Olsen
10.09.2001
Det er betryggende å lese at representanter for Spesialitetskomiteen og Norsk gynekologisk forening er enige med undertegnede når det gjelder innholdet i det jeg kaller hårreisende utsagn. At...
Ingrid Petrikke Olsen
10.08.2001
På flere av de obligatoriske kursene i spesialistutdanningen har det kommet helt hårreisende uttalelser fra enkelte foredragsholdere. Jeg siterer: ”Assistentleger skal aldri stå alene med...