Ingerid Nesthus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingerid Nesthus

Knut Liseth, Jenny Foss Abrahamsen, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Malvin Steinar Sjo
20.05.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte tilbys et fåtall pasienter med malign sykdom ved regionsykehusene i Norge. Pasientene må ha sykdom som er følsom for kjemoterapi ( 1 ). For tidligere...
Guro Kristin Melve*, Tor Hervig, Ragnhild Øvrebøe, Ingerid Nesthus
18.11.2004
Ved autoimmun hemolytisk anemi av varmetype er blodtransfusjon risikabelt for pasienten og krev omfattande laboratorieundersøkingar på førehand. Vi vil gje ein kortfatta oversikt over...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Jenny Foss Abrahamsen, Einar K. Kristoffersen, Tor Hervig, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Elling Ulvestad
20.05.2000
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte er en ressurskrevende terapi som i Norge tilbys et fåtall kreftpasienter innenfor spesielle diagnosegrupper. Disse pasientene skal ha en...