Inger Sofie Samdal Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Sofie Samdal Vik

Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Olav Dalgard, Tore W. Steen, Gunnar Hoddevik
28.02.2008
Hepatitt C-virusinfeksjon er ifølge Verdens helseorganisajon et globalt helseproblem. Infeksjonen blir ofte kronisk og er en viktig årsak til leversvikt og primær levekreft. I Norge er hepatitt C-...
Olav Dalgard, Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.05.2008
Vi er nok uenige med Ritland i dette. Etter vår mening bør HCV genotype 1-pasienter kun behandles når en leverbiopsi viser en viss fibroseutvikling eller betydelig inflammasjon, og genotype 2 og...
Guttorm Eldøen, Inger Sofie Samdal Vik, Einar Vik, Rune Midgard
30.06.2001
Infeksjoner med den flåttbårne mikroben Borrelia burgdorferi har vært rapportert i en rekke norske arbeider (1) siden den første rapporten i 1955 (2). Allerede i 1989 ble Lyme-borreliose foreslått...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Kathrine Stene-Johansen, Inger Sofie Samdal Vik
20.11.2008
Ikke før i midten av 1960-årene kom det første antivirale midlet amantadin på markedet som profylakse mot influensa. Utvikling av nye medikamenter mot virusinfeksjoner har gått saktere enn for...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...
Inger Sofie Samdal Vik, Susanne Gjeruldsen Dudman, Olav Hungnes, Gunnar Hoddevik
21.01.2011
I kommentarspalten i Tidsskriftet nr. 19/2010 skriver Scheel og medarbeidere at de i september 2009 ble gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi (antistoffpåvisning...
Inger Sofie Samdal Vik
05.04.2016
Arne Ødegaard ble født i Oslo 1. april 1923 og døde 29. desember 2015 på sykehuset i Molde. Etter eksamen artium i Oslo i 1942 skapte krigen problemer for videre utdanning. Han ble gårdsgutt på Toten...