Inger Norderhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Norderhaug

Inger Norderhaug
15.02.2007
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 21/2006 stiller Nils Wilking og medarbeidere spørsmål ved om norske pasienter får adekvat kreftbehandling ( 1 ). Bakgrunnen er Kunnskapssenterets vurdering...
Inger Norderhaug, Marianne Klemp Gjertsen, Berit Mørland
25.06.2009
I Tidsskriftet nr. 7/2009 stiller Bach-Gansmo & Bogsrud seg kritisk til de norske prosedyrene ved og premissene for evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr, som positronemisjonstomografi (PET...
Inger Norderhaug, Berit Mørland
28.05.2003
De tradisjonelle blodtrykksmålingene som gjøres på legekontor har sine begrensninger, og det er særlig to forhold som dette knyttes til: Blodtrykksmålingene kan variere pga. variasjon i prosedyrer...
Inger Norderhaug, Truls Bjerklund Johansen, Olav Dahl, Per Å. Høisæter, Reino Heikkilä, Olbjørn Klepp, Dag Rune Olsen, Ivar S. Kristiansen, Håkon Wæhre
30.11.2002
2 900 menn får diagnosen prostatakreft hvert år (1), av disse er 70 % eldre enn 70 år på diagnosetidspunktet (2). Prostatakreft utvikles som regel langsomt, og sykdommen vil derfor hos mange...