Ingar Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingar Holme (f. 1944) er dr.philos., avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus og professor II ved Norges idrettshøgskole.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Oslo sykehusservice

Avdeling for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Ingar Holme
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media