Holmen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holmen J

Hetlevik I, Holmen J, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
30.08.1999
Sammendrag Effektuering av kliniske retningslinjer for behandling av mild hypertensjon i allmennpraksis kan medføre helseskade i stedet for helsegevinst. Hvis lav intervensjonsgrense anbefales, kan...
Holmen J, Hetlevik I, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
10.05.1999
Sammendrag De kliniske retningslinjene for behandling av høyt blodtrykk, høyt blodlipidnivå og osteoporose har ført til livlige debatter. De sprikende synspunktene kan delvis forklares med at ulik...
Holmen J, Hetlevik I, Krüger Ø
20.10.1998
Sammendrag Medikamentell risikointervensjon utgjør en stadig større del av allmennpraktikernes hverdag. Nye medikamenter og nye indikasjonsområder lanseres, slik at det i dag er aktuelt å behandle...
Holmen J
30.08.1998
Sammendrag På tross av at moderne medisin på mange måter har vært en stor suksess, registreres økende misnøye og svekket tillit til helsetjenesten. Årsaken kan delvis komme av urealistiske...