Legene kan ikke...

Holmen J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


På tross av at moderne medisin på mange måter har vært en stor suksess, registreres økende misnøye og svekket tillit til helsetjenesten. Årsaken kan delvis komme av urealistiske forestillinger om hva moderne medisin kan utrette, og denne forventningskrisen stikker dypere enn debatten om knappe ressurser. Utviklingen mot en materialistisk forbruks- og nytelseskultur innebærer at også god helse blir betraktet som en handelsvare. Legenes informasjon om hvor effektiv moderne medisin er, har støttet opp under slike holdninger, mens det ikke har vært lagt like stor vekt på å informere om helsetjenestens begrensninger. Det er derfor ikke til å undres over at mange blir frustrerte når de oppdager at helsetjenesten ikke alltid svarer til forventningene. Suksessen innen moderne medisin er på denne måten i ferd med å bli et av helsetjenestens største problemer. Det er nå viktig også å informere om hva helsetjenesten ikke kan utrette. Denne artikkelen er laget som en “plakat” til pasienter og publikum, der det pekes på problemer som helsetjenesten ikke kan løse. Ved større grad av felles virkelighetsoppfatning av både helsetjenestens muligheter og begrensninger, vil frustrasjonene hos pasientene minske, det vil redusere misbruken av helsetjenestene, og det vil klargjøre rollene for både helsepersonell, administratorer og politikere.

Anbefalte artikler