Legene kan ikke...

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På tross av at moderne medisin på mange måter har vært en stor suksess, registreres økende misnøye og svekket tillittil helsetjenesten. Årsaken kan delvis komme av urealistiske forestillinger om hva moderne medisin kan utrette, ogdenne forventningskrisen stikker dypere enn debatten om knappe ressurser. Utviklingen mot en materialistisk forbruks-og nytelseskultur innebærer at også god helse blir betraktet som en handelsvare. Legenes informasjon om hvor effektivmoderne medisin er, har støttet opp under slike holdninger, mens det ikke har vært lagt like stor vekt på å informereom helsetjenestens begrensninger. Det er derfor ikke til å undres over at mange blir frustrerte når de oppdager athelsetjenesten ikke alltid svarer til forventningene. Suksessen innen moderne medisin er på denne måten i ferd med åbli et av helsetjenestens største problemer. Det er nå viktig også å informere om hva helsetjenesten ikke kan utrette.Denne artikkelen er laget som en "plakat" til pasienter og publikum, der det pekes på problemer som helsetjenesten ikkekan løse. Ved større grad av felles virkelighetsoppfatning av både helsetjenestens muligheter og begrensninger, vilfrustrasjonene hos pasientene minske, det vil redusere misbruken av helsetjenestene, og det vil klargjøre rollene forbåde helsepersonell, administratorer og politikere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media