Fortrinn ved problembasert læring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Problembasert læring (PBL) vinner økende tilslutning for profesjonsstudier omkring i verden. Studiemodellen erfremtidsrettet og bygger på moderne pedagogiske prinsipper for læring og for personlig og faglig utvikling.Problembasert læring endrer fundamentale sider ved studentrollen og ved universitetslærerrollen. Det legges mer vekt pålæring enn undervisning. Studentene skal ta ansvar for egen læring. Siktepunktet er å utvikle yrkesrelevantekunnskaper, ferdigheter og holdninger. Studiet starter med faglige problemer fra legens hverdag, ikke med teori.Universitetslæreren skal i mindre grad belære, snarere underlette studentenes læreprosesser i selvstendige vurderingerog faglige beslutninger. "Professorologi" får mindre spillerom. Egne utarbeidede oppgaver overtar mye avforelesningenes plass og må utformes med omtanke og faglig kløkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media