Fortrinn ved problembasert læring

Holen A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Problembasert læring (PBL) vinner økende tilslutning for profesjonsstudier omkring i verden. Studiemodellen er fremtidsrettet og bygger på moderne pedagogiske prinsipper for læring og for personlig og faglig utvikling. Problembasert læring endrer fundamentale sider ved studentrollen og ved universitetslærerrollen. Det legges mer vekt på læring enn undervisning. Studentene skal ta ansvar for egen læring. Siktepunktet er å utvikle yrkesrelevante kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Studiet starter med faglige problemer fra legens hverdag, ikke med teori. Universitetslæreren skal i mindre grad belære, snarere underlette studentenes læreprosesser i selvstendige vurderinger og faglige beslutninger. “Professorologi” får mindre spillerom. Egne utarbeidede oppgaver overtar mye av forelesningenes plass og må utformes med omtanke og faglig kløkt.

Anbefalte artikler