Hetlevik I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hetlevik I

Hetlevik I
10.10.1999
Ressurser til oppfølging må beregnes før screening iverksettes I dette nummer av Tidsskriftet har Inger Schou og medarbeidere evaluert en metode for overføring til primærlegene av ansvar for kvinner...
Hetlevik I, Holmen J, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
30.08.1999
Sammendrag Effektuering av kliniske retningslinjer for behandling av mild hypertensjon i allmennpraksis kan medføre helseskade i stedet for helsegevinst. Hvis lav intervensjonsgrense anbefales, kan...
Holmen J, Hetlevik I, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
10.05.1999
Sammendrag De kliniske retningslinjene for behandling av høyt blodtrykk, høyt blodlipidnivå og osteoporose har ført til livlige debatter. De sprikende synspunktene kan delvis forklares med at ulik...
Holmen J, Hetlevik I, Krüger Ø
20.10.1998
Sammendrag Medikamentell risikointervensjon utgjør en stadig større del av allmennpraktikernes hverdag. Nye medikamenter og nye indikasjonsområder lanseres, slik at det i dag er aktuelt å behandle...