Henrik Døllner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

St. Olavs hospital

og

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Fakultet for medisin og helsevitenskap

NTNU

Forfatterbidrag: studiedesign, REK-søknad, analyse og tolking av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Henrik Døllner er spesialist i barnesykdommer, overlege og professor.

Artikler av Henrik Døllner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media