Henrik Døllner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik Døllner

Øyvind Skoe, Henrik Døllner
30.04.2009
Bakteriell meningitt hos barn er en fryktet og alvorlig sykdom, som er forbundet med høy letalitet og nevrologisk sekvele ( 1 ). Tilstanden er viktig å diagnostisere og behandle tidlig, da en...
Claus Klingenberg, Lars Småbrekke, Henrik Døllner, Gunnar Skov Simonsen
25.06.2009
Urinveisinfeksjon er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn. De fleste kan trygt behandles med perorale antibiotika. Ved empirisk valg av antibiotika må man vurdere om det er øvre eller...
Henrik Døllner
10.08.2002
Intrauterin infeksjon kan føre til prematur fødsel, og sepsis hos foster og det nyfødte barnet. Begge forhold er forbundet med økt risiko for skader på kort og lang sikt. Under en intrauterin...
Torstein Vik, Marit S. Skrove, Henrik Døllner, Gunnar Helland
20.05.2001
Barn med cerebral parese er kortere og veier mindre enn andre barn på samme alder (1 – 3). Tidligere antok man at dette skyldtes den nevrologiske skaden, men man har i de senere år kommet til at også...
Andreas Radtke, Kari R. Risnes, Henrik Døllner, Svein Arne Nordbø
20.10.2005
Oppdagelsen av virus som forårsaker luftveisinfeksjoner skjedde for det meste i 1950- og 60-årene med celledyrking, elektronmikroskopi og immunologiske metoder. Man har identifisert en lang rekke...
Kari Ravndal Risnes, Andreas Radtke, Svein Arne Nordbø, Anne Thora Grammeltvedt, Henrik Døllner
20.10.2005
Ved hjelp av moderne genteknologiske metoder identifiserte nederlandske forskere i 2001 et nytt virus isolert i nasopharynxsekret fra barn med luftveisinfeksjon, humant metapneumovirus ( 1 )...
Henrik Døllner
11.03.2010
Olbjørn & Fjærli omtaler på en lærerik måte hvordan de stilte diagnosen familiær middelshavsfeber hos et barn med hyppige feberepisoder. Hvis et barn har gjentatte feberepisoder, bør man i...
Henrik Døllner
05.05.2015
Boom, Julie A. Cunningham, Rachel M. Understanding and managing vaccine concerns 42 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 50 ISBN 978-3-319-07562-4 I serien fra Springer om aktuelle emner...
Henrik Døllner, Odd Aakervik
05.04.2016
27. mai 2015 kom det triste budskapet om at vår gode venn og kollega Per Eirik Hæreid (f. 24.5. 1957) hadde gått bort. Vi ble kjent med Per Eirik under vår tid i Namdalen og senere i Trondheim under...