Helle Margrete Meltzer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Område smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Helle Margrete Meltzer er ernæringsfysiolog, dr.philos. og forskningssjef. Hun er medlem av Nasjonalt råd for ernæring og ledet arbeidet med jodrapporten fra Nasjonalt råd for ernæring.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Helle Margrete Meltzer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media