K.L. Iversen og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnelegeforeningen erkjenner at det økende forbruket av høykoffeinholdige energidrikker hos barn og unge er et problem, og er enige i at tilfeller av alvorlige akutte forgiftninger gir stor grunn til bekymring. Den vil likevel vente på en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø før den tar stilling til om forbud mot salg av energidrikker til mindreårige er riktig tiltak.

  Barn og unge er i en svært sårbar fase av livet, både fysisk, mentalt og sosialt. Statistikken viser tydelig at dagens regulering i Norge ikke hindrer barn og unge i å bruke energidrikker. Både advarselsmerking og den tilfeldige selvreguleringen som skjer i dagligvarebutikkene, er ineffektive virkemidler. Myndighetene har et ansvar for å beskytte sårbare grupper og legge til rette for at barn og unge tar gode valg.

  Ingen er uenig i at det trengs mer kunnskap om skadeeffektene av energidrikker, men vi er forpliktet til å handle ut fra den kunnskapen vi har. Dette fastslår også presidenten for The Royal College of Paediatrics and Children's Health i en kommentar i tidsskriftet BMJ nylig (1), der han gir uforbeholden støtte til myndighetenes forslag om å innføre aldersgrense for kjøp av energidrikker i Storbritannia (2). Barnelegeforeninger i en rekke andre land har uttalt at barn og unge ikke bør bruke energidrikker. I Nederland har barnelegeforeningen fremmet forslag om innføring av 18-årsgrense (3). Vi håper den norske barnelegeforeningen vil følge etter og støtte dette som et nødvendig tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media