Helge Skjønsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Skjønsberg

Maria Adele Mastroianni, Helge Skjønsberg, Yong Shi, Anders Skinningsrud, Gustav Peter Blom, Johannes Elias Barstad, Erik H. Strøm
15.03.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2665 – 7. I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 20/2006 var pilene i figurene som viste urin- og serumimmunfiksasjonselektroforese, plassert feil. Det skulle dessuten...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Helge Skjønsberg, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.06.2001
Hyperkalsemi kan, uavhengig av årsak, føre til svekkelse av nyrefunksjonen. Funksjonssvikten kan komme akutt, noe som oftest er tilfellet ved høygradig hyperkalsemi, hvor hemodynamiske faktorer...
Maria Adele Mastroianni, Helge Skjønsberg, Yong Shi, Anders Skinningsrud, Gustav Peter Blom, Johannes Elias Barstad, Erik H. Strøm
19.10.2006
En 76 år gammel mann ble henvist til lokalsykehus på grunn av hyperkalsemi med en totalkalsiumverdi på 3,05 mmol/l. Han hadde hypertensjon, oppdaget for første gang for mange år siden, men kun...
Berit Muan, Fridtjof Heyerdahl, Roald Lindås, Anders Prestmo, Helge Skjønsberg, Knut Joachim Berg
26.08.2010
Det er drøyt 10 000 forgiftningsrelaterte sykehusinnleggelser og 500 dødsfall årlig på grunn av forgiftning i Norge ( 1 , 2 ). Ca. 1/5 av dødsfallene skjer i sykehus. Kunnskap om omfang og...