Helge Røsjø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Røsjø

Kristian Berge, Magnus N. Lyngbakken, Torbjørn Omland, Vibeke Juliebø, Henrik Schirmer, Helge Røsjø
11.01.2021
I Tidsskriftet nr. 12/2020 rapporterer Grimnes og medarbeidere fra UNN en interessant og lærerik pasientkasuistikk om en mann i 60-årene med alvorlig endokrinologisk sykdom ( 1 ). Vi tror det kan...
Helge Røsjø
09.04.2013
Rosenqvist, Mårten Tornvall, Per Hjärtat 267 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2012. Pris SEK 370 ISBN 978-91-85565-51-1 Målgruppen for denne rikt illustrerte og...
Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck, Anne Hansen Ree, Berit Gravdehaug, Helge Røsjø, Kjetil Steine, Åse Bratland, Pavel Hoffmann, Jürgen Geisler, Torbjørn Omland
17.09.2013
Etter hjerte- og karsykdommer er kreftsykdom vanligste dødsårsak i Norge ( 1 ). Som et resultat av moderne behandling med kirurgi, cellegift, antistoffer, endokrinterapi og bestrå...
Jon Brynildsen, Arne Didrik Høiseth, Ståle Nygård, Tor-Arne Hagve, Geir Christensen, Torbjørn Omland, Helge Røsjø
20.10.2015
Det er vist at ved hjertesvikt gir tidlig diagnose redusert sykelighet og lavere dødelighet ( 1 ). Samtidig kan diagnostikken være vanskelig, da kliniske funn ikke nødvendigvis...