Helene Pande

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helene Pande

Helene Pande, Kjell Noreik
18.12.2008
Eldre leger er sterkt kritiske og frustrerte over det lovpålagte autorisasjonstap ved 75 år. Menneskerettigheterklæringen har forbud mot diskriminering pga. alder. Bør loven prøves for en høyere...
Helene Pande
12.02.2009
Lars Johan Materstvedt & Reidun Førde hevder i sitt leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 2/2009 at Peter F. Hjort tar feil når han hevder at «pasienten (og/eller pårørende) skal «ønske» eutanasi eller...
Helene Pande
03.12.2009
Begrepet «ulvetime» er gitt mange definisjoner. Fra svært gammelt av har ulvetimen vært når mørket faller på og man «ikke lenger kan skille en hund fra en ulv». I symbolsk forstand kan det tolkes som...
Helene Pande, Eva Holmsen
14.12.2006
Pensjonerte leger har lang erfaring og god tid til pasientene. I denne kommentaren beskrives erfaringer som to pensjonerte leger har fra palliativ omsorg, med hjemmebesøk og tett samarbeid med...
Helene Pande
06.04.2006
For vel 25 år siden startet arbeidet med å få stoppet lapisdrypping av nyfødtes øyne i Norge. Prosedyren hadde da vært i bruk i mange tiår for å forebygge gonoreisk øyeinfeksjon hos nyfødte (ramme 1...
Helene Pande
10.10.2002
Jeg har holdt meg til den nederlandske legeforenings hefter om emnet. Statistikken var ikke med i 1996-utgaven, men i 2000-utgaven (1) og dermed ny for meg og antakelig for de fleste av Tidsskriftets...
Helene Pande
10.12.2002
Sturla Solheim kommer med en korrigering til Dillmanns statistikk i Tidsskriftet nr. 29/2002 (1). En fullstendig omforming av Dillmanns definisjoner kan vel knapt kalles «en trykkfeil». Og Solheim...
Helene Pande
20.04.2002
De ti nordiske katolske biskoper offentliggjorde 11.2. 2002 et hyrdebrev med tittelen Omsorg for livet (1). Et hyrdebrev gir anbefalinger til kirkens medlemmer om et konkret aktuelt tema. I dette...
Helene Pande
30.08.2002
Den kongelige nederlandske legeforening gir ut en publikasjon Euthanasia in the Netherlands med visse mellomrom. Femte utgave kom i desember 1996 og er delvis referert i Tidsskriftet (1). Nylig er 7...
Helene Pande
20.10.2000
En takk for tankevekkende artikkel om eldreomsorg i Oslo og Toulouse av Olav Heen (1). Det sier meget om våre egne forhold, det å sammenlikne med hva andre gjør. Det er prisverdig at mennesker som...
Helene Pande
18.02.2011
Amal Adens artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2010 ( 1 ) fikk frem et snart 45 år gammelt minne i meg. Hun beskriver at det i Somalia ikke er uvanlig «å brenne med oppvarmet metall forskjellige steder på...
Helene Pande
01.11.2011
Takk til Aina Schiøtz for en artig artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2011 ( 1 ). Det er imidlertid et par punkter som jeg har lyst til å kommentere fordi de vakte minner om min sveitstiske mor som et...
Helene Pande
12.11.2012
Omskjæring av gutter skjer overalt i verden. Mange krever nå forbud mot denne egentlig unødvendige operasjonen, blant andre det nye barneombudet. Et slikt krav viser manglende sensitivitet overfor...
Helene Pande
05.02.2013
Farrukh Chaudhry og medforfatteres kommentars form forundrer meg. Omskjæring av nyfødte gutter må kunne diskuteres uten personangrep («følelser», «fantasier») og dertil en særdeles grov insinuering...