Endret bruk av albumin ved Oslos sykehus

Fosse E, Heier HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bruken av albumin økte ved oslosykehusene i begynnelsen av 1990-årene. For å redusere albuminbruken ved Ullevål sykehus, ble et informasjonsskriv om den manglende dokumenterte effekten av albumin i behandling av intensivpasienter sendt ut i september 1993. Fra 1.5.1994 ble utlevering av albumin 4% stanset. Allerede i første tertial etter informasjonsskrivet ble albuminbruken ved Ullevål sykehus redusert fra 39608 til 33036 g (16,6%). I annet tertial, etter at 4% albumin ikke lenger var tilgjengelig, falt forbruket ytterligere til 22356 g. Ved de andre oslosykehusene falt også forbruket av albumin etter at 4%-løsningen var trukket tilbake. En skjerpet indikasjonsstilling og økt bevissthet omkring begrensningen i effekten av albumininfusjon i behandlingen av kritisk syke har således ført til en betydelig reduksjon i forbruket av albumin.

Anbefalte artikler