Endret bruk av albumin ved Oslos sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bruken av albumin økte ved oslosykehusene i begynnelsen av 1990-årene. For å redusere albuminbruken ved Ullevålsykehus, ble et informasjonsskriv om den manglende dokumenterte effekten av albumin i behandling av intensivpasientersendt ut i september 1993. Fra 1.5.1994 ble utlevering av albumin 4% stanset. Allerede i første tertial etterinformasjonsskrivet ble albuminbruken ved Ullevål sykehus redusert fra 39608 til 33036 g (16,6%). I annet tertial,etter at 4% albumin ikke lenger var tilgjengelig, falt forbruket ytterligere til 22356 g. Ved de andre oslosykehusenefalt også forbruket av albumin etter at 4%-løsningen var trukket tilbake. En skjerpet indikasjonsstilling og øktbevissthet omkring begrensningen i effekten av albumininfusjon i behandlingen av kritisk syke har således ført til enbetydelig reduksjon i forbruket av albumin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media