Hege Berg Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med utforming, revisjon og godkjenning av manus.

Hege Berg Henriksen er forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hege Berg Henriksen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media