Havelin LI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Havelin LI

Engesæter LB, Furnes A, Havelin LI, Lie SA, Vollset SE
20.10.1996
Sammendrag I Hofteregisteret er det, fra starten i september 1987 og frem til januar 1994, registrert 33656 totalproteseoperasjoner. De årlige utgiftene til disse operasjonene er 465 millioner kroner...
Furnes A, Havelin LI, Engesæter LB, Lie SA
10.06.1996
En rapport etter det første året med registrering i Nasjonalt register for leddproteser Sammendrag Prospektiv registrering av proteseoperasjoner utenom hofteleddet startet 1.1.1994 i Nasjonalt...
Skeide BI, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB
10.05.1996
Resultater fra Nasjonalt register for leddproteser Sammendrag Fra september 1987 til januar 1994 ble det til Nasjonalt register for leddproteser rapportert 3 876 totalproteseoperasjoner på grunn av...