Kvalitetskontroll av proteseoperasjoner i kne-, ankel-, tå-, skulder-, albue- og fingerledd i Norge 1994

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En rapport etter det første året med registrering i Nasjonalt register for leddproteser

  Sammendrag

  Prospektiv registrering av proteseoperasjoner utenom hofteleddet startet 1.1.1994 i Nasjonalt register forleddproteser. Etter 12 måneder var 1589 primæroperasjoner registrert: 962 i knær, 11 i ankler, 76 i tær, 113 iskuldrer, 69 i albuer, 12 i håndledd, 335 i fingrer og 11 i 1. karpometakarpalledd.

  Medianalder var 70 år, og 80% var kvinner. 71% av knærne ble operert på grunn av gonartrose. Reumatoid artritt varden helt dominerende operasjonsårsak for de øvrige ledd (95%) med unntak av skulderleddet, der 28% ble skiftet ut etterbruddskader.

  Sement med antibiotika ble brukt i 62% og sement uten antibiotika i 21% av primæroperasjonene i kne-, ankel-,skulder- og albueledd. 9% var usementerte og 8% hybrider. 97% fikk systemisk antibiotikaprofylakse, ogførstegenerasjons kefalosporiner ble mest brukt.

  114 reoperasjoner ble registrert dette året, 56% på grunn av aseptisk løsning og 15% på grunn av infeksjon.

  Samarbeidet med de norske kirurgene er godt. Registeret gir et godt bilde av status vedrørende disse leddprotesene iNorge, og er et solid utgangspunkt for senere oppfølgingsstudier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media