Kvalitetskontroll av proteseoperasjoner i kne-, ankel-, tå-, skulder-, albue- og fingerledd i Norge 1994

Furnes A, Havelin LI, Engesæter LB, Lie SA Om forfatterne
Artikkel

En rapport etter det første året med registrering i Nasjonalt register for leddproteser

Sammendrag


Prospektiv registrering av proteseoperasjoner utenom hofteleddet startet 1.1.1994 i Nasjonalt register for leddproteser. Etter 12 måneder var 1589 primæroperasjoner registrert: 962 i knær, 11 i ankler, 76 i tær, 113 i skuldrer, 69 i albuer, 12 i håndledd, 335 i fingrer og 11 i 1. karpometakarpalledd.

Medianalder var 70 år, og 80% var kvinner. 71% av knærne ble operert på grunn av gonartrose. Reumatoid artritt var den helt dominerende operasjonsårsak for de øvrige ledd (95%) med unntak av skulderleddet, der 28% ble skiftet ut etter bruddskader.

Sement med antibiotika ble brukt i 62% og sement uten antibiotika i 21% av primæroperasjonene i kne-, ankel-, skulder- og albueledd. 9% var usementerte og 8% hybrider. 97% fikk systemisk antibiotikaprofylakse, og førstegenerasjons kefalosporiner ble mest brukt.

114 reoperasjoner ble registrert dette året, 56% på grunn av aseptisk løsning og 15% på grunn av infeksjon.

Samarbeidet med de norske kirurgene er godt. Registeret gir et godt bilde av status vedrørende disse leddprotesene i Norge, og er et solid utgangspunkt for senere oppfølgingsstudier.

Anbefalte artikler