Hofteregisteret

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Hofteregisteret er det, fra starten i september 1987 og frem til januar 1994, registrert 33656totalproteseoperasjoner. De årlige utgiftene til disse operasjonene er 465 millioner kroner. Tidligere har vidokumentert at noen usementerte proteser (Ti-Fit (acetabulum)/Bio-Fit (femur)-protesen og Coxa/Femora-protesen) og atnoen sementtyper (lavviskøs-sement og Boneloc-sement) blir oftere reoperert enn andre. I denne undersøkelsen er deøkonomiske ekstrakostnader for de dårlige implantatene beregnet.

  I perioden 1987-93 ble de årlige samlede ekstrakostnadene ved å bruke andre implantater enn de som blir brukt ireferanseoperasjonen (Charnley-protese med høyviskøs antibiotikaholdig sement og med systemisk antibiotikaprofylakse(n = 4970)), beregnet til 11 millioner kroner. For Christiansen-protesen (n = 6500) og Wagnerdobbeltkopp-protesen (n = 2200), som ble brukt mye i 1970-årene, var de årlige ekstra-utgiftene henholdsvis17 og 15 millioner kroner.

  Allerede etter tre år har Hofteregisteret kunnet dokumentere sikkert dårligere resultater for noen implantater ennfor andre. Ved å informere de norske ortopedene om dette, kan bruken av disse stoppes tidlig. Det norske samfunn sparerdermed millioner av kroner og protesepasientene slipper unødvendige lidelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media