Hofteregisteret

Engesæter LB, Furnes A, Havelin LI, Lie SA, Vollset SE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Hofteregisteret er det, fra starten i september 1987 og frem til januar 1994, registrert 33656 totalproteseoperasjoner. De årlige utgiftene til disse operasjonene er 465 millioner kroner. Tidligere har vi dokumentert at noen usementerte proteser (Ti-Fit (acetabulum)/Bio-Fit (femur)-protesen og Coxa/Femora-protesen) og at noen sementtyper (lavviskøs-sement og Boneloc-sement) blir oftere reoperert enn andre. I denne undersøkelsen er de økonomiske ekstrakostnader for de dårlige implantatene beregnet.

I perioden 1987-93 ble de årlige samlede ekstrakostnadene ved å bruke andre implantater enn de som blir brukt i referanseoperasjonen (Charnley-protese med høyviskøs antibiotikaholdig sement og med systemisk antibiotikaprofylakse (n = 4970)), beregnet til 11 millioner kroner. For Christiansen-protesen (n = 6500) og Wagner dobbeltkopp-protesen (n = 2200), som ble brukt mye i 1970-årene, var de årlige ekstra-utgiftene henholdsvis 17 og 15 millioner kroner.

Allerede etter tre år har Hofteregisteret kunnet dokumentere sikkert dårligere resultater for noen implantater enn for andre. Ved å informere de norske ortopedene om dette, kan bruken av disse stoppes tidlig. Det norske samfunn sparer dermed millioner av kroner og protesepasientene slipper unødvendige lidelser.

Anbefalte artikler