Totalprotese etter fractura colli femoris

Skeide BI, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB Om forfatterne
Artikkel

Resultater fra Nasjonalt register for leddproteser

Sammendrag


Fra september 1987 til januar 1994 ble det til Nasjonalt register for leddproteser rapportert 3 876 totalproteseoperasjoner på grunn av sekvele etter fractura colli femoris. I samme periode fikk 19654 pasienter utført samme operasjon som følge av idiopatisk koksartrose.

I denne undersøkelsen sammenliknes resultater av innsatte totalproteser i hofteledd hos disse to pasientgruppene. Data ble analysert ved hjelp av Kaplan-Meier-metoden og Cox-analyser. Revisjon var endepunkt.

Etter fem år var revisjonsprosenten 4,1 for proteser hos frakturpasientene og 3,7 for proteser hos artrosepasientene (p 5 0,19). Etter justering for alder og kjønn ble det påvist at frakturpasientene hadde 1,35 ganger større risiko for å bli reoperert enn artrosepasientene (p 5 0,008).

Flere frakturpasienter ble reoperert på grunn av luksasjon og på grunn av fraktur ved femurprotesen, men færre ble reoperert på grunn av løs acetabularkomponent.

Anbefalte artikler