Totalprotese etter fractura colli femoris

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultater fra Nasjonalt register for leddproteser

  Sammendrag

  Fra september 1987 til januar 1994 ble det til Nasjonalt register for leddproteser rapportert 3 876totalproteseoperasjoner på grunn av sekvele etter fractura colli femoris. I samme periode fikk 19654 pasienter utførtsamme operasjon som følge av idiopatisk koksartrose.

  I denne undersøkelsen sammenliknes resultater av innsatte totalproteser i hofteledd hos disse to pasientgruppene.Data ble analysert ved hjelp av Kaplan-Meier-metoden og Cox-analyser. Revisjon var endepunkt.

  Etter fem år var revisjonsprosenten 4,1 for proteser hos frakturpasientene og 3,7 for proteser hos artrosepasientene(p 5 0,19). Etter justering for alder og kjønn ble det påvist at frakturpasientene hadde 1,35 ganger større risiko forå bli reoperert enn artrosepasientene (p 5 0,008).

  Flere frakturpasienter ble reoperert på grunn av luksasjon og på grunn av fraktur ved femurprotesen, men færre blereoperert på grunn av løs acetabularkomponent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media