Harald Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Moen

Harald Moen
28.08.2003
Gerard J., Crinier Gilbert E., D’Alonzo Critical care study guide Text and Review. 840 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2002. Pris USD 69,95 ISBN 0-387-95164-4 Dette er ny bok i intensivmedisin som...
Rolf Haagensen, Bjørn Jamtli*, Harald Moen, Olav Stokland
28.02.2001
Intensivmedisin er kostbart først og fremst fordi det er personellkrevende, men også fordi det benyttes dyre behandlingsmetoder som krever avansert medisinsk-teknisk utstyr. Det blir flere eldre og...
Rolf Haagensen, Bjørn Jamtli*, Harald Moen, Olav Stokland
28.02.2001
Intensivavdelinger behandler sykehusets aller sykeste og mest skadede pasienter som andre avdelinger ikke kan ta seg av. Behandlingen er komplisert, den involverer mange og behovet for utstyr er...